ضمایر اشاره

در جدول زیر به منظور یادگیریی هرچه سریع­تر و آسان­تر شما عزیزان، ضمایر اشاره با حروف تعریف در موقعیت­های نامبرده صرفی مقایسه می­گردد. خواهشمندم که توجه بفرمایید. 

 

Nominativ 

Akkusativ

Dativ

Genetiv

Singular

Maskulin

der  Mann

den Mann

dem Mann

des Mannes

dieser Mann

diesen  Mann

diesem Mann

dieses Mannes

Neutral

das Kind

das Kind

dem Kind

des Kindes

dieses Kind

dieses Kind

diesem Kind

dieses Kindes

Femenim

die Frau

die Frau

der Frau

der Frau

diese Frau

diese Frau

dieser Frau

dieser Frau

Plural

 

die Kinder

die Kinder

den Kindern

der Kinder

diese Kinder

diese Kinder

diesen Kindern

dieser Kinder

نکته (1):  ضمایر اشاره در جدول پررنگ نشان داده­شده­است و معانی آنها به معنای «این» می­باشد.

نکته (2): در زبان آلمانی می­توان از حرف تعریف  das   برای تمام موقعیت­ها معادل «این» و «آن» فارسی استفاده­کرد. مانند جملات زیر

Das ist ein Mann

Das ist ein mädchen

Das ist eine Frau

Zugriffe: 5094