حروف تعریف در حالت ملکی (Genetiv):

  این حالت همانطور که از نامش پیداست، حالتی است که مالکیت کسی و یا چیزی را می رساند. مثل ماشین خانم معلم در زبان فارسی

و اما در زبان آلمانی حروف تعریف در این حالت نیز دست خوش تغییر و تحولاتی می شوند

اشکال مختلف حروف تعریف در حالت ملکی (Genetiv) از لحاظ جنسیت و شمار به گروه دسته بندی می شود

1- حالت ملکی حروف تعریف در مفرد مذکر و مفرد خنثی: حرف تعریف ناشناخته شده ein که برای هر دو جنسیت یعنی مذکر و خنثی به کار برده می شود، در حالت ملکی به eines تبدیل می شود. و علاوه بر آن اسمی که مالک است چنانچه یک سیلابی باشد به پایان آن   es افزوده می شود و اگر چندسیلابی بود به پایان آن تنها حرف s افزوده می شود. برای روشن شدن هر چه بهتر مطالب به نمونه های زیر که از یک طرف بیانگر حالت ملکی حروف تعریف ناشناخته شده مفرد در دو جنس مذکر و خنثس و از طرف دیگر بیانگر تک سیلابی و چند سیلابی بودن اسم ماکیت است توجه بفرمایید!  

.Das Buch eines Mannes liegt auf dem Tisch 

کتاب مردی روی میز قرار دارد

در جمله بالا Mannبخاطر اینکه مذکر و مفرد است، بنابراین در حالت ملکی حرف تعریف ein به eines تبدیل شده است. و از آنجایکه واژه Mann یک سیلابی است، بنابراین در پایان این واژه es افزوده شده است

به مثالی دیگر برای مفرد مذکر اما برای اسم مالکیتی که چند سیلابی باشد

.Er ist der Sohn eines Kaufmanns 

او پسر یک تاجر است

Kaufmann هم مثل Mann مفرد مذکر است با این تفاوت که چند سیلابی است و باید در پایان این واژه حرف s افزوده گردد

و حال به دو مثال دیگر که برای جنس خنثی و مفرد و نیز از هر دو نوع یعنی تک سیلابی و چند سیلابی است، توجه بفرمایید

.Die Mutter eines Kindes geht jetzt nach Hause 

یعنی 

مادر پسر بچه ای اکنون به خانه می رود

.Die Mutter eines Mädchens geht jetzt nach Hause 

یعنی 

مادر دختر بچه ای اکنون به خانه می رود

Kind و Mädchen  در جمله های که به عنوان مثال نوشته شد، هر دو خنثی و مفرد هستند ولی واژه Kind تک سیلابی و واژه Mädchen چند سیلابی است

و اما مورد دیگر حالت ملکی (Genetiv) در مفرد مذکر و مفرد خنثی در حروف تعریف شناخته شده است. بدین گونه حروف تعریف der و das هر دو به des تبدیل می شود.  

در این مورد هم اسم مالکیت از لحاظ تک سیلابی و یا چند سیلابی بودن درست مثل مورد پیشین است

اکنون مثالهایی را که در بالا زده شدند، دوباره می آوریم. اما این بار مخصوص اسم های که حروف تعریف آنها شناخته شده باشد

.Das Buch des Mannes liegt auf dem Tisch 

.Er ist der Sohn des Kaufmanns 

.Die Mutter des Kindes geht jetzt nach Hause 

.Die Mutter des Mädchens geht jetzt nach Hause 

2- حالت ملکی حروف تعریف در اسامی مونث مفرد و کلیه اسامی جمع: 

حرف تعریف ناشناخته شده همواره در حالت های Nominativ و Akkusativ برای اسم مونث و مفرد die و eine بوده است و حرف تعریف اسامی جمع نیز در دو حالت ذکر شده die بوده است . اما در حالت ملکی (Genetiv) حرف تعریف eine بهeiner تبدیل می شود و حرف تعریف die به der تبدیل می شود. و در ضمن برخلاف موردهای پیشین (مذکر و خنثی مفرد) به پایان اسم مالکیت حرف یا حروفی نمی افزاییم

به مثال هایی زیر توجه بفرمایید

.Das Auto einer Frau ist hier  

ماشین خانمی اینجاست.

.Das Auto der Frau ist hier 

ماشین آن خانم اینجاست 

.Die Eltern der Schüller trinken Tee 

والدین دانش آموزان چای می نوشند.

 

Zugriffe: 5821