زمان حال ساده در زبان آلمانی

در زبان پارسی ما از قوائد متفاوتی برای ببیان حالت زمان حال استفاده می‌کنیم. پیش از شروع این بخش باید بدانید که زمان حال ساده در زبان آلمانی تا حد زیادی به زبان حال استمراری در زبان فارسی شباهت دارد اما برای درک بهتر معنای جملات در این زبان بهتر است به مثال‌ها و قوائد گرامری توجه کنید.

موارد استفاده از زمان حال ساده در زبان آلمانی

1- برای صحبت کردن در مورد کارهایی که از روی عادت را به طور مداوم انجام می‌دهیم.

Ich lese jede Morgen die Zeitung.

من هر روز صبح روزنامه می‌خوانم.

2- برای صحبت کردن در مورد اتفاقی در همان لحظه در حال وقوع است.

Ich lese grade die Zeitung.

من در حال خواندن روزنامه هستم.

3- برای صحبت کردن در مورد اتفاقی که در آینده نزدیک خواهد افتاد.

Ich komme nachste Woche nach Hause.

من هفته آینده به خانه می‌آیم.

طریقه استفاده

1- افعال ضعیف (افعال ساده یا با قائده)

برای صرف افعال ضعیف در زمان حال ساده کافیست “–en” را از انتهای آن حذف نموده و پسوندهای زیر (با توجه به فاعل جمله) را به بن فعل اضافه کنید.

-en

wir

-e

ich

-t

ihr

-st

du

-en

Sie

-en

Sie

-en

sie

-t

er/sie/es/man

 

برای مثال فعل spielen را یک فعل ضعیف است مطابق این جدول ضرف می‌کنیم.

spielen

wir

spiele

ich

spielt

ihr

spielest

du

spielen

Sie

spielen

Sie

spielen

sie

spielt

er/sie/es/man

 

در صورتی که فعل به یکی از دو حرف –d یا –t ختم شود  قبل از پسوند –t باید یک حرف –e اضافه کرد. به مثال زیر توجه کنید.

 

spielen

wir

arbeite

ich

arbeitet

ihr

arbeitest

du

arbeiten

Sie

arbeiten

Sie

arbeiten

sie

arbeitet

er/sie/es/man

 

2- افعال قوی

در مورد این افعال نیز مانند افعال ضعیف باید –en را از انتهای مصدر حذف کنید و فعل را مانند افعال ضعیف صرف کنید. تنها نکته در مورد این افعال این است که برخی موارد برخی از حروف (به ویژه حروف صدادار) برای دوم شخص مفرد و سوم شخص مفرد در فعل تغییر می کنند. حال این سوال پیش خواهد آمد که ما از کجا باید تشخیص بدهیم که فعل دقیقا به چه صورت تغییر می‌کند. جواب این است که در واقع بهترین راه چک کردن آن در واژه نامه است. بیشتر واژه نامه‌ها فرم جدید افعالی را که در صرف حالت حال ساده دچار تغییر بدون قائده می‌شوند جلوی خود فعل یا در یک جدول جداگانه خواهند آورد و باید به یاد داشته باشید که این حالت را به هماره خود فعل به خاطر بسپارید.

برای مثال به افعال زیر توجه کنید.

تغییرات فعل در زمان حال ساده

مصدر

er schläft

du schläfst

schlafen

er liest

du liest

lesen

er isst (iβt)

du isst (iβt)

essen

 

3- sein

تنها فعلی که با قواعد گفته شده مطابقت ندارد فعل  sein (بودن) است که نحوه صرف آن را اینجا به صورت جداگانه برای شما می‌آورم.

sind

wir

bin

ich

seid

ihr

bist

du

sind

Sie

sind

Sie

sind

sie

ist

er/sie/es/man

 

خوب برای اینکه این قوائد به خوبی در ذهن شما نقش ببندد این مثال‌ها را بخوانید.

1- Wir frühstücken um acht Uhr.

1- ما ساعت هشت صبحانه می‌خوریم.

2- Ich fahre die Kinder um Vietel vor neun zur Schule.

2- من بچه‌ها را ساعت یک ربع به نه (با خودرو) به مدرسه می‌رسانم.

3- Dann lese ich die Zeitung.

3- سپس من روزنامه می‌خوانم.

4- Dann gehe ich zur Arbeit.

4- سپس من سرکار می‌روم.

5- Abends hören wir Musik.

5- ما بعد از ظهر‌ها موسیقی گوش می‌کنیم.

6- Wir besuchen Freunde.

6- ما دوستان را ملاقات می‌کنیم.

Zugriffe: 5912