در این بخش در مورد طریقه بیان خواسته‌ها صحبت خواهیم کرد. دو راه ساده برای بیان خواسته به صورت مودبانه وجود دارد.

راه اول استفاده از عبارت Ich hätte gern...

و راه دوم استفاده از عبارت Ich möchte... است.

این دو عبارت هر دو به معنای «من می‌خواهم» یا «من میل دارم» هستند.

به این نکته توجه داشته باشید که زمانی که می‌خواهید مقدار نامعینی از چیزی را درخواست کنید نیازی به استفاده از «مقداری» یا «تعدادی» قبل از اسم مورد نظر نیست. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Ich hätte gern Kartoffelsalat

من (مقداری) سالاد سیب زمینی میل دارم.

Ich möchte Brot

من (تعدادی) نان می‌خواهم.

Ich hätte gern Suppe

من سوپ میل دارم.

 

Zugriffe: 3995