در این بخش به بررسی اسامی مربوط به کمیت‌ها و مقادیر و طریقه استفاده از آنها بپردازیم. در زبان آلمانی نیز مانند فارسی زمانی که می‌خواهیم از یک کمیت یا مقدار صحبت کنیم از حرف تعریف مالکیت استفاده (of در زبان انگلیسی) نمی‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

ein Stück Kuchen

یک تکه کیک

eine Tasse Tee

یک فنجان چای

ein Paket Zucker

یک پاکت شکر

ein Pfund Käse

یک پوند (454 گرم) پنیر

eine Flasche Wasser

یک بطری آب

اگر می‌خواهید چند رقم جنس را درخواست کنید باید از  einmal(یک بار),  zweimal(دوبار) و... استفاده کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

einmal Wurst

یک سوسیس

zweimal Wurst

دو سوسیس

dreimal Wurst

سه سوسیس

 

Zugriffe: 3709