ر این بخش با یک قسمت مهم یعنی اسامی مرکب در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد. بسیاری از اسم‌ها در زبان آلمانی از در کنار هم قرار گرفتن دو یا چند اسم دیگر تشکیل شده‌اند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

کیک توت‌فرنگی

< توت فرنگی+کیک

Erdbeertorte

 

شیرقهوه

< شیر+ قهوه

Milchkaffee

در برخی موارد در بین دو اسم پس از ترکیب شدن یک یا چند حرف مانند –e-en-es و یا –n قرار می‌گیرد. حرف تعریف اسامی مرکب تقریبا در همه موارد با توجه به حرف تعریف اسم آخر انتخاب می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

der Kranke + das Haus
die Kinder + 
der
 Garten
die Schokolade + 
der Kuchen

das Krankenhaus
der Kindergarten
der Schokoladenkuchen

 

Zugriffe: 3790