زيارت جامعه صغيره

در زيارات جامعه و دعايى كه بعد از زيارات خوانده مى شود و صلوات بر حجج طاهره عليهم السلام و محتوى بر چند مقام است :

مقام اوّل در زيارات جامعه كه هر امامى را به آن زيارت مى توان نمود و آنها بسيار است و ما به ذكر چند زيارت از آنها اكتفا مى نماييم زيارت اوّل شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه روايت نموده كه از حضرت امام رضاعليه السلام سؤال كردند در باب آمدن به نزد قبر امام موسى عليه السلام فرمودند كه نماز بگذاريد در مسجدهايى كه در اطراف قبر آن حضرت است و مجزى است در همه مواضع يعنى در زيارت هر يك از ائمّه عليهم السلام يا مطلق مزارهاى شريفه مقدسه مانند مراقد انبياء و ساير اوصياءعليهم السلام ((كَما هُوَ الظّاهِرُ)) اينكه بگويى :

اَلسَّلامُ عَلى اَوْلِيآءِ اللَّهِ وَاَصْفِيآئِه اَلسَّلامُ عَلى اُمَنآءِ اللَّهِ

سلام بر بندگان مقرب خدا و بر برگزيدگانش سلام بر آنانكه امين خدا

وَاَحِبّآئِهِ اَلسَّلامُ عَلى اَنْصارِ اللَّهِ وَخُلَفآئِهِ اَلسَّلامُ عَلى مَحآلِّ مَعْرِفَةِ

و دوستان اويند سلام بر ياران خدا و جانشينانش سلام بر جايگاههاى معرفت

اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلى مَساكِنِ ذِكْرِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلى مُظْهِرى اَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ

خدا سلام بر مسكنهاى ذكر خدا سلام بر آشكار سازندگان امر و نهى خدا

اَلسَّلامُ عَلَى الدُّعاةِ اِلَى اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَى الْمُسْتَقِرّينَ فى مَرْضاتِ

سلام بر خوانندگان (مردم ) بسوى خدا سلام بر استقرار يافتگان در خوشنوديهاى

اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَى الْمُخْلِصينَ فى طاعَةِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَى الاَْدِلاّءِ عَلَى

خدا سلام بر مخلصان در فرمانبردارى خدا سلام بر راهنمايان بسوى

اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَى الَّذينَ مَنْ والاهُمْ فَقَدْ والَى اللَّهَ وَمَنْ عاداهُمْ فَقَدْ

خدا سلام بر آن بزرگوارانى كه هر كه دوستشان دارد خداى را دوست داشته و هر كه دشمنشان دارد

عادَى اللَّهَ وَمَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ وَمَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّهَ

خداى را دشمن داشته و هر كه آنان را بشناسد خداى را شناخته و هر كه نشناسدشان خداى را نشناخته

وَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ وَمَنْ تَخَلّى مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلّى مِنَ

و هر كه بدانان چنگ زند به خدا چنگ زده و هر كه آنان را رها كند خداى عزوجل را رها

اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَاُشْهِدُ اللَّهَ اَنّى سِلْمٌ لِمَنْ سالَمْتُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبْتُمْ

كرده است و خداى را گواه گيرم كه من تسليمم براى هر كس كه شما تسليم اوئيد در جنگم با هر كه شما در جنگيد

مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَعَلانِيَتِكُمْ مُفَوِّضٌ فى ذلِكَ كُلِّهِ اِلَيْكُمْ لَعَنَ اللَّهُ عَدُوَّ

ايمان دارم به نهان و آشكار شما و اختيار همه اين كارها را به شما واگذار كنم خدا لعنت كند دشمن

آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْجِنِّ وَالاِْنْسِ وَاَبْرَءُ اِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلى

آل محمد را از جنّ و انس و بيزارى جويم بدرگاه خدا از ايشان و درود خدا بر

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

محمد و آلش

و اين زيارت در كتاب كافى و تهذيب و كامل الزّيارة نقل شده و در همه كتب بعد از اتمام زيارت مذكور است كه اين يعنى اين كلماتى كه ذكر شد مُجزى است در همه زيارتها و بسيار صلوات مى فرستى بر محمّد و آل محمّدعليهم السلام و نام مى برى يك يك را به نامهاى ايشان وبيزارى مى جويى ازدشمنان ايشان واختيار مى نمايى هر دعايى را كه خواهى از براى خود و مؤ منين و مؤ منات .

مؤ لّف گويد كه ظاهر آنست كه تتمّه مذكوره جزء حديث بوده باشد وبر تقديرى كه عبارت بعضى ازمحدّثين باشد چون اعاظم مشايخ حديث چنين فهميده اند كه در همه زيارتها كافى است چنانچه ظاهر اوّل حديث بر آن دلالت دارد و در باب زيارات جامعه نقل نموده اند و الفاظ زيارت همه از صفات جامعه است كه اختصاص به بعضى ندارد بنابر اين خاطر از جامعه بودن اين زيارت جمع و خواندن آن در همه مشاهد حتّى در مشاهد انبياء و اوصياءعليهم السلام چنانچه جمعى از علماء در مشهد جناب يونس عليه السلام نقل كرده اند مناسب است و چون در ذيل زيارت امر به صلوات بر هر يك بخصوص وارد شده است اگر صلوات منسوبه به ابوالحسن ضرّاب اصفهانى را كه در آخر اعمال روز جمعه نقل كرديم بخوانى بسيار مناسب است .

Zugriffe: 8908