متن آلمانی بیمار و دکتر

در این دیالوگ میتوانید چگونه صحبت کردن پیرامون بیماری خود، چطور وقت گرفتن از مطب دکتر، و صحبت کردن با دکتر را یاد بگیرید
همراه با ترجمه تحت اللفظی 

در شب : A-Am Abend

به نظر بد میای ، چه مشکلی داری :  Du siehst schlecht aus,was ist los mit dir?d

حالم خوب نیست،سر درد دارم ،دلم هم درد می کنه:o:   Mir geht`s nicht gut. Ich habe Kopfschmerzen,und mein Bauch tut auch weh.d

نمی خواهی بری دکتر ؟:o:  Willst du nicht zum Arzt gehen?d

نه نمیخوام ، می گذره :   Nein,Ich will nicht ,das geht vorbei.d

میرم برات چای درست کنمo:  Soll ich dir einen Tee machen? :d

 نه ، ممنون : o:   Nein,danke

یک مسکن میخواهی ؟ :o:  Willst du eine Schmerztablette?d

نه ، یکی مصرف کردم o:   Nein, ich habe schon ein genommen.d

تو هیچ کمکی نکردی (به بهبودش) واقعا نیاز داری بری دکتر: o:  Dir ist nichts zu hilfen, du muss wirklich zum Arzt


صبح روز بعد : B-Am nächsten Morgen

مطب دکتر یونگ ، روز بخیر :o: Praxis Doktor Jung,guten Tag!d

من احساس بیماری میکنم ، سردرد و دل درد دارم ، من می توانم ….؟ : o: Guten Tag. Mir ist schlecht ,und ich habe Kopf-und Bauchschmerze. Kann ich …?d

متاسفم ، نام شما چیست :o: Entschuldigung ,wie ist Ihr Name?d

o: Knup,Rita Knup

بله خانم کنوپ . با ما بوده اید ؟ :o: Ja ,Frau Knup .Waren Sie schon einmal bei uns?d

 خیر : o: Nein

خب ، فردا ساعت 11 وقت آزاد وجود داره ، خوبه ؟ :o: Ja , also morgen ,um 11Uhr.Da ist noch ein Termin frei! geht das?d

امروز چی ؟ : und Heute?d

نه متاسفانه : o: Leider nicht

پس من صبح ساعت یازده میام : o: Dann komme ich am Morgen,um 11Uhr

پس تا آن زمان ، و زود خوب شید: o: Also, bis dann und Gute Besserung

سپاس گذارم : o: Danke, Auf wiederhören


روز بعد : C-Am anderen Tag

خانم کنوپ ؟ :o: Frau knup?d

  بله : o: Ja

می توانید این فرم را پر کنید و سپس در اتاق انتظار صبر کنید : o: Können Sie diese Formular ausfüllen und dann im Wartenzimmer Platznehmen?d

متاسفم چه چیز هایی را من باید بنویسم ، نام ،شرکت بیمه یا شماره ام را بدم ؟ : o: Entschuldigung was muss ich bei Krankenkasse schreiben,der Name,der Krankenkasse oder meine Nummer?d

فقط نام شرکت بیمه :o: Schreiben Sie einfach den Name der krankenkasse….d


 در اتاق دکتر : D-Bei Arzt im Sprechzimmer

خانم کنوپ؟o: Frau Knup?d

بله : o: Ja

روز بخیر خانم کنوپ ، چکاری میتوانم بکنم براتون : Guten Tag,Frau Knup .Was kann ich für Sie tun?d

من واقعا نمی دانم ، دیروز بسیار درد داشتم ، اما الان … : o: Ich weiß nicht so recht. Gestern hatte ich noch starke Schmerzen. Aber jetzt…d

کجاتون :o: Wo denn?d

اینجا ، در گردن و بازو و پا ، دیروز من سردرد داشتم : o: Hier im Hals und in den Armen und Beinen,Vorgestern hatte ich auf Kopfschmerz

و در باره خوراکتون ؟ : Und wie ist es mit dem Essen?d

اگر من چیزی بخورم بعدش حالم بد میشه :  o: Wenn ich etwas essen dann wird mir immer Übel

تب دارید ؟ :o: Haben sie Fieber?d

نمیدانم ، اندازه گیریش نکردم : o: Das weiß ich nicht. Ich habe sie nicht gemeßen

چندتا نفس عمیق لطفا : آها ، یک آنفولانزا ، یک آنفولانزای معمولی : o: Dann legen Sie sich bitte mal hin. Aha , eine Grippe, eine ganz gewöhnliche Grippe

فقط یک آنفولانزا ، من میتوانم بروم سرکار ؟ : Nur eine Grippe,Kann ich arbeiten gehen?d

o: Leider nicht, Bleiben Sie 3Tage im Bett ,Ich schreibe Sie für 3Tage krank, und dann gebe ich Ihnen noch einen Rezept mit für die Apotheke.   متسفانه نه ، سه روز در تخت بمانید ، من می نویسم شما سه روز بیمارید و پس از آن من نسخه دیگری به شما می دهم برای داروخانه و دارو را هر روز با غذا بخورید : Nehmen Sie die Medikamente Täglich für dem essen. Und rufen Sie an ,wenn es Ihnen in 2 Tage nicht besser geht

krankheiten  بیماری ها

آنفولانزا die Grippe

عفونت die Infektion

عریونDer Mumps

تبDas Fieber

گلودردder Halsschmerzen

معده دردdie Magenschmerzen

نفخ die Blähung

اسهالder Durchfal

یبوستdie Verstopfung

کمر دردder Rückenschmerzen

سردردder Kopfschmerzen

سرطانder krebs

دل دردder Bauchschmerzen

 ملتهب شدنdie Entzünden

دندان دردdie Zahnweh

گرفتگی بینیder Schnupfen

سرشکسته die Kopfverletzung

سرفهder Husten

Zugriffe: 15241