حروف اضافه همراه با حالت مفعولی (Akkusativ)  

  

حرف اضافه

معنای حرف اضافه

جمله مورد نظر

معنای جمله مورد نظر

durch

از میان

Ich gehe durch den Park

من از میان پارک می­روم.

gegen

Lokal

(مکانی)

برخورد به چیزی

Das Auto fährt gegen ein Haus

این اتوموبیل به یک خانه برخورد می­کند

مخالف

Der Vater ist gegen das Rauchen

پدر مخالف سیگار کشیدن است.

Temporal

(زمانی)

حدود

Ich komme gegen 8 Uhr

حدود ساعت هشت می­آیم.

um

Lokal

(مکانی)

دور چیزی

Wir sitzen um den Tisch

ما دور میز نشسته­ایم.

Temporal

(زمانی)

رأس

Sie essen um 12  Uhr zum Mittag

آنها رأس ساعت دوازده ناهار می­خورند.

entlang

در امتداد

Wir Fahren die Straßeentlang

ما در امتداد خیابان رانندگی می­کنیم.

für

برای

Ich kaufe ein Geschenk für meine Mutter

من برای مادرم هدیه­ایي می­خرم.

Ohne

بدون

Sie geht nicht ohneihren Mann Spatzieren

آن خانم بدون همسرش به پیاده­ روی نمی­رود.

نکته مهم: durch و das با هم ترکیب می شوند و durchs می شوند. مانند جمله

Ich sehe durch das Fenster  که می شود، Ich sehe durchs Fenster

هر دو به معنای «من دارم از میان پنجره می بینم» می باشد.

Zugriffe: 9292