افعال ضعیف

افعال ضعیف در واقع افعال باقائده هستند. اگر فعلی در واژه نامه بدون هیچ توضیحی یا استثنایی قید شده باشد این فعل یک فعال ضعیف است. این افعال از کلیه قوانین در تمامی زمان‌ها تبعیت می‌کنند و نیازی به نگرانی در مورد استثناها یا حفظ حالت‌های آنها نیست.


 

Ich liebe   

 

Du liebst 

 

Er/ Es/ Sie liebt 

 

Ihr liebt 

 

Wir lieben 

 

Sie lieben 

 

Sie lieben

 

 

افعال قوی

افعال قوی در واقع افعال بی قائده هستند. این به این معناست که این افعال به صورت متفاوتی از افعال ضعیف و با قائده عمل می‌کنند. می‌توانید این افعال را در واژه نامه شناسایی کنید. بیشتر واژه نامه‌ها یک لیست از افعال قوی (معمولا در انتهای واژه نامه) دارند.

بعد از پسوندسازی صفت‌ها افعال قوی را می‌توان یکی از سخترین مباحث زبان آلمانی (با توجه به میزان کاربرد) دانست. بهتر است سعی نکنید تمامی این افعال را یک شبه یاد بگیرید. یاد گرفتن این افعال باید در طول زمان و با تمرین انجام گیرد تا از گیج کنندگی آن بکاهد. روش خوب این است که سه تا چهار فعل را در روز یاد بگیرید. یکی از مطالب مفید در یادگیری افعال قوی این است که این افعال خیلی پر کاربرد هستند از این رو در مکالمات و متون آلمانی زیاد با آنها برخورد خواهید کرد که باعث می‌شود این افعال را بهتر یا بگیرید.

طریق استفاده

در یک واژه نامه برای افعال قوی سه یا چهار حالت قید شده است. که شکل فعل در زمان‌های زیر است.

1- شکل فعل قوی در زمان حال ساده:

شکل حال ساده هر فعل در واقع شکلیست که ما بیشتر از همه با آن آشنایی داریم. در زمان حال ما عموما مصدر فعل را فقط صرف می‌کنیم. اما خحالت استثنا در مورد صرف افعال ضعیف افعالی هستند که بعضی از حروف آنها (معمولا حروف صدا دار) در صرف کردن تغییر شکل غیر عادی و بی قائده دارند. این حالت فقط در برای بعضی افعال قوی وجود دارد و بیشتر آنها  به صورت عادی صرف می‌شوند. این تغییر بی قائده نیز در واژه نامه خواهد آمد و در مورد افعالی مثل افعال زیر باید در موقع صرف فعل به این نکته دقت کنید.

نگه داشتن

er hält

du hältst

halten

خواندن

er liest

du liest

lesen

 

2- شکل فعل قوی در زمان ماضی: تمامی افعال قوی در این زمان به طور جدی تغییر می‌کنند. در موقع صرف باید توجه داشته باشید که در اول شخص مفرد هیچ پسوندی نمی گیرد.

 به مثال‌های زیر توجه کنید:

sie hielten

Der Bus hielt

halten

wir lasen

Ich las

lesen

 

3- شکل فعل قوی در زمان کامل: معمولا افعال تغییرات زیادی می‌کنند  یا اصلا تغییر نمی‌کنند (پسوند –(e)t نمی‌گیرند) اما گرفتن پیشوند ge- اغلب ثابت است.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

Der bus hat gehalten.

نگه داشتن

halten

Es hat nach Fisch gerochen.

بو دادن

riechen

 

 

لطفا به نمونه ای دیگر توجه کنید!  

 

Ich nehme 

 

Du nimmst 

 

Er/ Es/ Sie nimmt 

 

Ihr nehmt 

 

Wir nehmen 

 

Sie nehmen 

 

Sie nehmen   

 

 

 

فعلی که در بالا صرف شد nehmen به معنای گرفتن است. در این فعل قوی ریشه فعلی در دوم شخص و سوم شخص های مفرد مثل بقیه افعال قوی دچار تغییر و تحول شده است . ولی این بار با تغییر e به i رخ داده است


Zugriffe: 6011