زمان حال کامل در زبان آلمانی

از این زمان در صورتی استفاده می‌شود که در مکالمات نیاز به صحبت در مورد گذشته باشد. در زبان فارسی به جای این زمان ما از حالت‌های متفاوت زمان ماضی استفاده می‌کنیم. بنابراین بسیار مهم است که به خوبی استفاده از این زمان را یاد بگیرید.

موارد استفاده

در زبان آلمانی از زمان حال کامل در حالتی استفاده می‌شود که در رابطه با یک عمل انجام شده که در گذشته صورت گرفته و در گذشته هم کامل شده است صحبت کنیم.

طریقه استفاده

برای ساخت زمان حال کامل باید از فرم حال فعل haben (توجه شود که در اینجا به معنی داشتن نخواهد بود و تنها یک فعل کمکی است) + حالت Participle Perfect از فعل اصلی استفاده کنیم. حالت Participle Perfect یک فعل در واقع حالت وصفی ایجاد شده از همان فعل است که گاهی از آن می‌توان به عنوان صفت نیز استفاده کرد. برای مثال حالت وصفی برای فعل gehen(رفتن) می‌شود gegangen (رفته شده).

برای تولید حالت Participle Perfect یک فعل ضعیف به این ترتیب عمل می‌کنیم که –en را از پایان فعل برمی‌داریم. به ابتدای آن –ge اضافه می‌کنیم و در نهایت –t یا –et را با توجه به حرف آخر فعل به انتهای آن اضافه می‌کنیم.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

حالت Participle Perfect فعل

حالت ساده فعل

gefragt

fragen

gearbeitet

arbeiten

gemacht

machen

geantwortet

antworten

 

حالت Participle Perfect برای فعل‌های قوی معمولا با تغییرات زیادی در کلیات فعل همراه است از این رو باید سعی کنید این حالت را به همراه خود فعل به خاطر بسپارید.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

حالت Participle Perfect فعل

حالت ساده فعل

gegessen

essen

gefallen

fallen

gestohlen

stehlen

gebrochen

brechen

 

جمله‌بندی در زمان حال کامل

در جملات ساخته شده در زمان حال کامل فرم صرف شده از فعل haben در صورتی که جمله خبری باشد در جایگاه دوم جمله و در صورتی که جمله سوالی بله یا خیر یاشد در جایگاه اول جمله قرار می‌گیرد. حالت Participle Perfect از فعل اصلی هم در پایان جمله قرار خواهد گرفت. بقیه جمله هم در این بین قرار خواهد گرفت.

Participle Perfect

بقیه جمله

habe

ich

hast

du

hat

er/sie/es

habt

ihr

haben

wir/sie/Sie

 

به مثال‌های زیر با توجه به همین جدول توجه کنید:

تمام روز باران می‌بارید.

geregnet.

den ganzen Tag

hat

Es

او راه را به من تا ایستگاه راه‌آهن نشان داد.

gezeigt.

mir den Weg zum Bohnhof

hat

Er

ما با مامور صحبت کردیم.

geschprochen.

mit dem Beamten

haben

Wir

 

ساخت جملات منفی در زمان حال کامل

برای این کار کافی است که واژه منفی کننده nicht را دقیقا قبل از فعل Participle Perfect اضافه کنیم.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

او آن ماشین را نگرفت.

genommen

nicht

das Auto

hat

Er

من چترم را پیدا نکردم.

gefunden

nicht

meinen Schirm

habe

Ich

 

خوب در اینجا تعدادی جمله منفی شده را تمرین می‌کنیم که قوائد گفته شده بیشتر برای شما مشخص شود. فرض کنید من می‌خواهم در مورد کارهایی که امروز انجام داده‌ام صحبت کنم:

Ich habe Prommes frites gegessen.

من سیب زمینی سرخ کرده خوردم.

Ich habe eine Tasse Tee getrunken.

من یک استکان چای نوشیدم.

Ich habe ein Buch gelesen.

من یک کتاب خواندم.

Ich habe das Essen gekocht.

من غذا را پختم.

Ich habe mit meinem Chef gesprochen.

من با رئیسم صحبت کردم.

Ich habe einen Brief geschrieben.

من یک نامه نوشتم.

Ich habe einen Freund getroffen.

من یک دوست را ملاقات کردم.

 

افعالی که نیازی به اضافه کردن ge- در ابتدا ندارند

برای ساخت حالت Participle Perfect بخی از افعال نیازی به اضافه کردن ge- به ابتدای آنها نمی‌باشد. این  کار به این دلیل است که این افعال یک پیشوند غیر جداشدنی دارند. اگر فعلی با یکی از پیشوند‌های زیر آغاز می‌شد نیازی به اضافه کردن حرف پیشوند ge- نخواهد بود:

* be-

* emp-

* ent-

* er-

* ge-

* ver-

* zer-

برای ساخت حالت Participle Perfect برای این افعال –درصدرتی که ضعیف باشند- کافی است –en را از انتهای فعل حذف کرده و همانطور که قبلا گفته شده بود –(e)t را به انتهای فعل اضافه کنیم.

در صورت قوی بودن فعل –en در جای خود باقی خواهد ماند. ممکن است برخی از حروف دیگر فعل تغییر کنند.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

افعال قوی و فرم Participle Perfect

افعال ضعیف و فرم Participle Perfect

bekommen

bekommen

bestellt

bestellen

empfohlen

empfehlen

empört

empören

entscheiden

entscheiden

enttäuscht

enttäuschen

gefallen

gefallen

gehört

gehören

verstanden

verstehen

vermietet

vermieten

 

اینجا لازم است که اضافه کنم که افعالی که با –ieren تمام می‌شوند هم پیشوند ge- را نخواهند گرفت. اما از آنجایی که این افعال همیشه ضعیف هستند باید –(e)t را به انتهای فعل اضافه کنید. مثلا:

operiert

operieren

Diskutiert

diskutieren

استفاده از فعل کمکی sein به جای haben

گروه کوچکی از افعال هستند که در صورت استفاده از آنها در جملات حال کامل باید از فعل کمکی sein به جای haben استفاده کرد. شاید ازار دهنده به نظر برسد اما از آنجایی که این افعال افعال رایجی هستند حتما باید این بخش را یاد بگیرید.

افعالی که باید از فعل کمکی sein برای انها استفاده کرد یکی از دو دسته فعل زیر هستند:

1- افعال حرکت, مانند:

تغییر جهت دادن

um/steigen

پرواز کردن

fliegen

راه رفتن

laufen

رسیدن

an/kommen

شنا کردن

schwimmen

آمدن

kommen

راهی شدن

ab/fahren

مسافرت کردن

reisen

رفتن

gehen

برخیزیدن

auf/stehen

وارد شدن

ein/steigen

راندن

fahren

و ...

خارج شدن

aus/steigen

افتادن

fallen

 

2- افعال دیگر (این افعال شامل تعداد خیلی محدودی از افعال می‌شوند), مانند:

بودن

sein

ماندن

bleiben

شدن

werden

مردن

sterben

 

در مورد هر دو نوع افعال گفته شده معمولا بیشتر واژه نامه‌ها به استفاده از sein رو به روی فعل اشاره می‌کنند اما باید در زمان یادگیری افعال به این نکته حتما توجه کنید.

طریق استفاده

طریقه استفاده از sein در جملات ساخته شده با این افعال دقیقا مانند حالت قبلی گفته شده است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

او به تازگی مرده است.

gestorben.

neulich

ist

Sie

ما پیاده نرفتیم.

gelaufen.

zu fuβ

nicht

sind

Wir

تا به حال به اسپاینا رفته‌اید؟

gewesen?

in Spanien

Sie

Sind

آیا با ماشین آمدید؟

gekommen.

mit dem Auto

Sie

Sind

           

 

Zugriffe: 7691