در این بخش درباره طریقه استفاده از حرف تعریف نکره ein صحبت خواهیم کرد. نکته مهم در مورد استفاده از حرف تعریف (خواه معرفه یا نکره) این است که حرف تعریف در زبان آلمانی با توجه به اسم پس از خود تغییر می ‌کند.

برای اسامی خنثی das و مذکر der  باید از حرف تعریف نکره ein استفاده کرد و برای اسامی مونث و جمع dieباید از حرف تعریف به صورت eine استفاده کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

ein Kaffee

یک قهوه

eine Wurst

یک سوسیس

ein Pferd

یک اسب

باید توجه داشته باشید که واژه ein با واژه Eins متفاوت است. Eins به معنی عدد یک است و در شمارش از آن استفاده می‌شود.

در طول آموزش زبان آلمانی ممکن است به واژه‌های einen  و einem  بربخورید. این واژه‌ها در واقع شکلی از حرف تعریف ein هستند که در آینده درباره آنها توضیحات لازم داده خواهد شد.

Zugriffe: 7299