در این بخش درباره برخی از کاربردهای واژه bitte صحبت خواهیم کرد. در زبان آلمانی واژه bitte واژه بسیار پرکاربردی است. این واژه با توجه به کاربردش می‌تواند معانی بسیار متفاوتی داشته باشد اما به طور کلی به جملات و درخواست‌ها حالت مودبانه می‌دهد. حال با برخی از معانی آن آشنا می‌شویم:

Bitte می‌تواند به معنی لطفا باشد:

Können Sie mir helfen, bitte?

لطفا, می‌توانید به من کمک کنید؟

Eine Tasse Tee, bitte.

یک فنجان چای, لطفا؟

از Bitte sehr به معنی بفرمایید (در هنگام تحویل دادن چیزی) استفاده می‌شود:

بفرمایید, نوشابه‌یتان.

.Bitte sehr, Ihr cola

از. Bitte schön برای پاسخ دادن به تشکر و به معنی «خواهش می‌کنم» استفاده می‌شود:

Danke

ممنونم

Bitte schön

خواهش می‌کنم

از Wie bitte? یا به حالت ساده تر bitte? در مواردی استفاده می‌شود که شما منظور طرف مقابل را متوجه نمی‌شوید.

Zugriffe: 4015