در این بخش به معرفی حروف تعریف برای اسامی معرفه یعنی derdiedas می‌پردازیم. در زبان آلمانی هر اسمی دارای جنس است و این جنسیت می‌تواند هیچ‌گونه ربطی به معنی اسم مورد بحث نداشته باشد. هر اسم در زبان آلمانی می‌توان یکی از این سه حالت را داشته باشد: مذکر (masculine), مونث (feminine) خنثی (neuter). بهترین راه برای تعیین جنس اسمی که از آن اطلاع ندارید استفاده از دیکشنری است.

Der حرف تعریف معرفه برای اسامی مذکر است:

der Apfel

سیب

der Bruder

برادر

Die حرف تعریف معرفه برای اسامی مونث است.

die Straße

خیابان

die Freundin

(دوست (مونث

Das حرف تعریف معرفه برای اسامی خنثی است.

das Fahrrad

دوچرخه

das Kind

کودک

بهترین روش برای یادگیری جنس اسامی در زبان آلمانی حفظ کردن آنها همراه با اسم است.


 

در زبان  آلمانی سه نوع حرف تعریف داریم . یعنی the انگلیسی در آلمانی سه نوع حرف تعریف تقسیم می شود. 

 

  • der  این حرف تعریف قبل از اسامی شناخته شده و مذکر می آید. مثل    derJunge   که  به معنایی پسره و یا آن پسر می باشد. و مذکر به حساب می آید.

 

  • die این حرف تعریف نیز قبل از اسامی شناخته شده و مونث می آید. مثل  die Frau  که به  معنایی آن خانوم و یا خانومه است و مونث محسوب می گردد.

 

اینها هم مونث بودند.

 

  • das  این حرف تعریف هم مثل دو تا حرف تعریف قبلی قبل از اسامی شناخته شده به کار برده می شود و اما مختص اسامی خنثی می باشد مثلdas Büro به معنایی پنجره. das Fenster

 

پس تا اینجا آموختیم که در زبان آلمانی اسم سه جنس دارد.

 

1- مذکر 2- مونث 3- خنثی

 

راستی آلمانی آموزان شما باید هر اسمی را که می آموزید، جنس همان اسم را نیز بیاموزید. خوب مذکر و یا مونث بودن خیلی از اسامی مشکلی نیست و ساده است مثل die Lehrerin  به معنای خانم معلم که مشخص است که مونث می باشد. و لی بعضی وقتا استثناهایی هم موجود می باشد. das Mädchen به معنایی دختر بچه که خنثی می باشد.

 

راستی اشتباه فکر نکنید که در زبان آلمانی اشیاء باید خنثی باشند. نه اصلا اینطور نیست.

 

مثل die Tür  به معنای در و می بینیم که مونث است. و یا کلید der Schlüssel  که مذکر است.

 

خوب دوستان خستگی ناپذیر این سه تا حرف تعریف قبل از اسامی مذکر، مونث، خنثی و همچنین مفرد واقع می شدند.

 

خوب تا اینجا آموختیم که در زبان آلمانی اسم از لحاظ جنسیت به سه نوع مذکر، مونث و خنثی تقسیم می شود. و حرف تعریف هر یک را نیز آموختیم.

 

دوستان من حروف تعریفی که در بالا برای هر یک از سه جنس توضیح داده شد، قبل از اسامی مفرد می آیند.

 

و اما حرف تعریف die  علاوه بر اینکه قبل از اسامی مونث واقع می شد، قبل از اسامی جمع در هر سه نوع یعنی مذکر، مونث و خنثی نیز واقع می شود.

 

به مثال های زیر توجه کنید!

 

die Männer

 

die Frauen

 

die Bücher

 

که به ترتیب به معنایی

 

مردان

 

زنان

 

کتابها می باشد.

 

راستی دوستان گلم علامت جمع در زبان آلمانی به صورت اشکال گوناگون می باشد. و برخلاف زبان انگلیسی و یا فارسی دارای یک و یا دو نوع شکل خاص نیست.

 

همانطور که قرار شد در فراگیری اسمی جنس آن اسم را از حیث مذکر، مونث و خنثی بودن بیاموزید، لطفا شکل جمع آن اسم را نیز بیاموزید.

 

امیدوارم که این مرحله هم مثل دیگر مراحل شکیبایی پیشه کرده اید و با صبر و حوصله ای دوچندان همه نکات را آموخته باشید!

 

و اما حروف تعریف شناخته نشده( نکره) در زبان آلمانی: به عبارتی معادل هایی a  و an انگلیسی در زبان آلمانی   

 

ein  قبل از اسامی ناشناخته (نکره) ای که مذکر و خنثی باشند، قرار می گیرد. مثل  ein Junge   به معنای پسری که مذکر است و یا   ein Buch کتابی که خنثی می باشد.

 

eine  قبل از اسامی ناشناخته( نکره) ای که مونث هستند، قرار می گیرد. مثل   eine Studentin  به معنای یک دانشجویی دختر
و اسامی که جمع هستند و ناشناخته شده، یعنی نکره هستند، حرف تعریفی نمی گیرند. مثلا در فارسی هرگز  نمی گوییم یک مردان و یا در انگلیسی گفتن چنین واژه ای اشتباه است.

 

a boys   پس در آلمانی هم نمی گوییم   eine Frauen  می گوییم Frauen  به معنایی خانم هایی و نه یک خانم ها.


Zugriffe: 9792