مجموعه ارزشمند آموزش تصویری رساله توضیح المسایل

نور احکام (1)

از تقلید تا پایان احکام طهارت:

 


 


"آموزش تصويري رساله توضيح المسائل"

نور احكام 1
عنوان زمان (دقيقه) حجم(M.B)
معرفي 1:30 2.21
تقليد 4:58 6.95
مطهرات 6:25 8.46
نجاسات 8:28 11.6
تطهير لباس 4:06 6.06
تطهير بدن 2:17 3.43
تطهير اشياء 2:20 3.58
وضو 1:19 1.28
شستن صورت 1:33 2.15
شستن دستها 1:37 1.43
مسح 2:50 3.93
شرايط وضو 6:11 8.35
وضوي ارتماسي 1:30 2.31
جبيره 6:27 9.32
مبطلات وضو 0:40 0.6
انواع غسل 1:12 1.05
غسل ترتيبي 1:21 1.37
شستن سر 1:43 2.02
شستن بدن 1:35 2.03
غسل ارتماسي 0:59 1.27
شكيات غسل 1:52 2.10
احكام محتضر 1:17 1.75
احكام ميت 6:10 8.19
تيمم 3:51 3.91
مسائل تيمم 2:30 2.90

نور احكام 2
عنوان زمان (دقيقه) حجم(M.B)
معرفي 1:30 2.21
نماز 1:57 3.02
طهارت ظاهري 2:26 3.25
پوشش 4:58 5.93
نگاه و پوشش 8:38 10.6
محرم و نامحرم 1:53 1.63
وقت نماز 3:47 4.97
قبله 3:47 5.51
مكان نماز 4:35 5.58
مسجد 1:56 3.00
اذان و اقامه 2:18 3.52
واجبات نماز 1:16 1.6
نيت و قيام 5:19 7.32
قرائت 5:19 5.82
ركوع 1:35 2.33
سجده 5:32 7.78
تشهد و سلام 1:49 2.79
ترتيب و موالات 1:25 1.73
قنوت و تعقيبات 1:28 2.07
سجده سهو 1:34 2.12
مبطلات نماز 5:48 7.44
شكيات نماز 6:02 6.64

نور احكام 3
عنوان زمان (دقيقه) حجم(M.B)
معرفي 1:30 2.21
نماز قضا 5:27 7.28
نماز جماعت 3.47 5.58
شرايط نماز جماعت 4:56 5.83
پيوستن به جماعت 7:10 10.7
نماز جمعه 4:03 5.37
نماز عيد 3:45 6.02
نماز آيات 4:33 6.53
نماز مسافر 13:40 17.6
احكام قرآن 4:07 4.32
آداب مقدمات نماز 4:54 4.35
آداب اذان تا قيام 3:20 4.99
آداب قرائت و ركوع 2:41 3.77
آداب سجده 3:55 5.38
آداب قنوت و تعقيبات 2:10 3.36
مكروهات نماز 1:25 1.71
آداب جماعت 2:01 3.23

نور احكام 4
عنوان زمان (دقيقه) حجم(M.B)
معرفي 1:15 1.8
نمازهاي مستحب 9:41 14.5
روزه 2:31 3.91
نيت روزه 4:00 4.98
مبطلات روزه 7:15 9.01
قضا و كفاره 6:07 6.48
زكات فطره 0:58 1.58
اعتكاف 2:10 3.01
اهميت زكات 4:23 6.21
موارد زكات 5:25 7.03
مصرف زكات 3:37 3.91
اهميت خمس 3:50 5.56
موارد خمس 7:27 9.12
مصرف خمس 1:06 0.9
انفال 1:42 2.73
امر به معروف و نهي از منكر 12:01 17.2
جهاد و دفاع 3:15 4.77


نور احكام 5
عنوان زمان (دقيقه) حجم(M.B)
معرفي 1:25 2.12
خريد و فروش 7:33 11.2
احكام خريد و فروش 4:52 7.54
ربا 3:00 3.58
شفعه 5:32 7.92
اجاره 3:03 4.06
قرض 2:46 3.28
مضاربه 2:32 4.03
صدقه و هديه 3:32 4.02
وقف 3:28 3.46
نذر، قسم 2:41 3.76
اشياء پيداشده 2:07 2.43
اهميت ازدواج 2:07 2.96
خواستگاري، مهريه 3:33 4.39
احكام عقد 2:17 3.20
احكام ازدواج 2:51 3.83
وصيت 2:00 2.15
ارث 4:00 4.20
حدود و تعزيرات 1:38 1.42
برخي از گناهان 7:25 8.40
خاتمه 7:18 11.7

براي دريافت فايل، روي عنوان مورد نظر كليك راست كرده و گزينه "Save Target As" را انتخاب كنيد.

Zugriffe: 5772