مقدمه

در زيارت حضرت رسول خدا و فاطمه زهراء و ائمّه بقيع صلواتُ الله عليهم اجمعين در مدينه طيّبه :

بدانكه مستحبّ مؤكّد است در حقّ قاطبه مردم بخصوص حُجّاج ، مشرّف شدن به زيارت روضه مطهّره و آستانه منوّره فخر عالميان حضرت سيّد المرسلين محمّد بن عبداللّه صلوات اللّه و سلامه عليه و آله و ترك زيارت آن حضرت باعث آن مى شود كه جَفا شود در حق او در روز قيامت و شيخ شهيد فرموده كه اگر مردم ترك زيارت آن حضرت كنند بر امام است كه ايشان را مجبور كند به رفتن به زيارت آن حضرت زيرا كه ترك زيارت آن حضرت موجب جفاىِ محرّمست .

شيخ صدوق از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود هرگاه اَحَدى از شما حجّ كند بايد كه حَجَّشْ را ختم كند به زيارت ما زيرا كه اين از تمامى حجّ است و نيز روايت كرده از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام كه فرمود تمام كنيد حجّ خود را به زيارت حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَاله كه ترك زيارت آن حضرت بعد از حجّ جفا و خلاف اَدَبَست و شما را امر به اين كرده اند و برويد به زيارت قبرى چند كه حق تعالى لازم گردانيده است بر شما حقّ آنها و زيارت آنها را و روزى از حق تعالى طلب كنيد نزد آن قبرها .

و نيز از ابوالصَّلْت هَرَوى روايت كرده كه گفت به خدمت حضرت امام رضاعليه السلام عرض كرد كه چه مى فرمائى يابن رسول الله در حديثى كه اهل آن روايت مى كنند كه مؤ منين در بهشت زيارت مى كنند پروردگارشان را از منازل خود كنايه از آنكه معنى حديث اگر درست باشد چيست با آنكه متضمّن است چيزى را كه بحسب ظاهر با اعتقاد حق درست نمى آيد .

پس حضرت جواب او را فرمودند به اين طريق كه اى اَبَاالصَّلت حق تعالى پيغمبرش محمّد صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَ اله را افضل گردانيد از جميع خلقش از پيغمبران و ملائكه و طاعت او را طاعت خود و بيعت با او را بيعت با خود شمرد و زيارت او را زيارت خود شمرده چنانچه فرموده :

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطاعَاللّهَ                                و فرموده :

هر كه اطاعت كند از رسول به تحقيق كه خدا را اطاعت كرده

اِنَّ الَّذينَ يُبايِعُونَكَ اِنَّما يُبايِعُونَاللّهَ يَدُاللّهِ فَوْقَ اَيْديهِمْ

براستى كسانى كه با تو بيعت كرده اند همانا با خدا بيعت كرده اند و دست خدا بالاتر از دستهاى ايشان است

و حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَ اله فرموده كه هر كه مرا زيارت كند در حال حيات يا بعد از فوت من چنان است كه حق تعالى را زيارت كرده باشد الخ .

و حميرى در قُرْبُ الاِسْناد از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود كه رسول خداصَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَاله فرموده هر كه مرا زيارت كند در حيات من يا بعد از فوت من ، شفيع او گردم در روز قيامت و در حديثى است كه حضرت صادق عليه السلام روز عيدى در مدينه بود پس رفت به زيارت حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَ اله و بر آن حضرت سلام كرد و فرمود كه ما بر اهل همه شهرها فضيلت داريم خواه مَكّه و خواه غير مكّه به سبب زيارت و سَلام ما بر رسول خداصَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَاله .

و شيخ طوسى رَحَمهُ اللّهُ در تهذيب از يزيد بن عبدالملك روايت كرده و او از پدرش از جدّش كه گفت به خدمت حضرت فاطمه سلام اللّه عليها مشرّف شدم پس آن حضرت ابتدا فرمود به سلام بر من پس از من پرسيد كه براى چه آمده اى عرض كردم از براى طلب بركت و ثواب فرمود كه خبر داد مرا پدرم و اينك حاضر است كه هر كه بر او و بر من سه روز سلام كند حق تعالى بهشت را از براى او واجب گرداند گفتم در حيات او و شما فرمود بلى و همچنين بعد از موت ما .

علامه مجلسى رَحَمهُ اللّهُ فرموده كه در حديث معتبر از عبداللّه بن عباس منقول است كه حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَ اله فرمود كه هر كه امام حسن عليه السلام را در بقيع زيارت كند قَدمش بر صراط ثابت باشد در روزى كه قدمها از آن لغزد و در مقنعه از حضرت صادق عليه السلام روايت شده كه فرمود هر كه مرا زيارت كند گناهانش آمرزيده شود و فقير و پريشان نميرد و شيخ طوسى رَحَمهُ اللّهُ در تهذيب از حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام روايت كرده كه هر كه زيارت كند امام جعفر صادق عليه السلام و پدرش حضرت باقرعليه السلام را درد چشم نكشد و بيمارى و دردى به او نرسد و مبتلا نميرد .

و ابن قولويه در كامل حديث طولانى از هشام بن سالم از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده كه از جمله فقرات او اين است كه مردى به خدمت حضرت صادق عليه السلام شرفياب شد و عرض كرد كه آيا زيارت بايد كرد پدرت را فرمود بلى عرض كرد چه چيز است از براى آنكه زيارت كند او را فرمود كه بهشت از براى او است اگر اعتقاد به امامت او داشته باشد و متابعت او كند عرض كرد كسى كه اعراض كند اززيارت او چه خواهد داشت فرمود حسرت خواهد داشت در يوم الحسرة كه روز قيامت است ((الخ )) واحاديث دراين باب بسيار است و ما را همين مقدار كافى و وافى است .

Zugriffe: 3644