امام جعفر صادق (ع) : در برهان روایت کرده هر که سوره (اقتربت الساعه) را قرائت نماید از قبر بیرون آید و بر ناقه‌های بهشتی سوار شود.

Zugriffe: 3479