امام حعفر صادق(ع) : در مجمع البیان روایت است هر کس در شب جمعه سه سوره ای را که اول آن (طس) است (سوره شعرا، نمل قصص) تلاوت کند از دوستان خداوند متعال و در جوار و در کنف قادر ذوالجلال خواهد بود و جای دهد خداوند او را در بهشت عدن، که وسط بهشت است، با پیغمبران و مرسلین و اوصیا باشد، و در دنیا هرگز تنگدستی به او نرسد، و در آخرت حق تعالی آن قدر از فضل و رحمت خود به او مزد عطا فرماید که راضی و خشنود شود زیاده بر رضاین و خشنودی او، و به او تزویج فرماید صد نفر حوریه از حورالعین را

Zugriffe: 4183