سخنرانی حجت الاسلام شهاب مرادی-
سخنرانی روز اول - قسمت 1 Play Download
سخنرانی روز اول - قسمت 2 Play Download
سخنرانی روز اول - قسمت 3 Play Download
سخنرانی روز دوم - قسمت 1 Play Download
سخنرانی روز دوم - قسمت 2 Play Download
سخنرانی روز دوم - قسمت 3 Play Download
سخنرانی روز دوم - قسمت 4 Play Download
سخنرانی روز سوم - قسمت 1 Play Download
سخنرانی روز سوم - قسمت 2 Play Download
سخنرانی روز سوم - قسمت 3 Play Download
سخنرانی روز سوم - قسمت 4 Play Download
سخنرانی روز چهارم - قسمت 1 Play Download
سخنرانی روز چهارم - قسمت 2 Play Download
سخنرانی روز چهارم - قسمت 3 Play Download
سخنرانی روز چهارم - قسمت 4 Play Download
سخنرانی روز شهادت - قسمت 1 Play Download
سخنرانی روز شهادت - قسمت 2 Play Download
سخنرانی روز شهادت - قسمت 3 Play Download

 

 

شب قدر، چگونه شبی است؟ (سخنرانی حجة الاسلام شهاب مرادی)
سخنرانی - قسمت اول Play Download
سخنرانی - قسمت دوم Play Download
سخنرانی - قسمت سوم Play Download
سخنرانی - قسمت چهارم Play Download

 

درخواست امام رضا علیه السلام از شیعیان ( سخنرانی حجة الاسلام شهاب مرادی / سال 85 )
سخنرانی - قسمت 1 Play Download
سخنرانی - قسمت 2 Play Download
سخنرانی - قسمت 3 Play Download

 

Zugriffe: 7398