هر صدايي سه گام يا سه مرحله مختلف دارد كه عبارتست از: پائين صدا، توسط صدا، اوج صدا كه به پائين ترين نقطه صوتي كف صدا و به بالاترين نقطه آن سقف صدا گويند. قاري قرآن هرگز نبايد از اين دو نقطه خارج بشود. لازم به ذكر است كه در هر سه گام صوتي پرده هاي صوتي متعددي موجود است كه خود آنها شامل «نيم پرده ها» و «ربع پرده ها» مي باشد، البته شناخت آنهابراي قاريان قرآن ضرورتي ندارد، اگرچه دانستنش فضلي است.

در رابطه با استفاده از اين گامها در قرائت قرآن، دو سبك وجود دارد:

 • قرائت بر مبناي گام توسط؛ در اين سبك قاري قرآن در تلاوت خويش اگرچه با گام پائين و هم با گام اوج مي خواند اما بازگشت صوتي او به گام توسط است.

   

 • قرائت بر مبناي گام اوج؛ يعني، برقرار كردن حالتي دور مانند بين گام پائين و گام اوج. طبعاً استفاده از گام توسط فقط در اوائل قرائت وجود دارد. در فاصله رسيدن از گام پايين به مبناي قرائت كه گام اوج است، مختصري در گام توسط مكث مي شود.


  سبك اول به دو دليل برتري دارد:

   

  1- با دقت در روايت شريفه اي از امام باقر و همچنين آيه شريفه اي از قرآن كريم، چنين استفاده مي شود كه قرائت بر مبناي گام توسط صوتي برتري دارد و آن روايت چنين است:


  فقال عليه السلام … اَقْرأ قِرأءَةً ما بَيْنَ الْقِراءَتَيْنِ


  قرائتي را انجام بده كه ما بين دو قرائت (صداي اوج و پائين) باشد.


  وَ لا تَجهَرْ بِصَلاتِك وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبيلا


  در نماز نه فرياد كن و نه آهسته بخوان و بين اين دو، راه مناسبي را انتخاب نما.

   

  2- اكثريت قراء مصري كه صاحب سبك هستند، مبناي صوتي قرائتشان بر گام توسط است.
 • Zugriffe: 6415