حرف « راء » گاهي تفخيم و گاهي ترقيق مي شود .

تفخيم : در لغت مترادف تغليظ است و به معناي چاق و فربه نمودن مي باشد . و در تجويد به معناي چاق و فربه تلفظ كردن حرف « راء » است .

ترقيق : در لغت به معناي رقيق كردن است و در تجويد به معناي نازك و ظريف تلفظ كردن حرف مي باشد .

به تلفظ صحيح كلمات و عبارات قرآني زير توجه كنيد .

اَلْخَيْراتُ ، مَرَّتَيْنِ ، رِجالٌ ، قُرُباتٍ ، رَبِّ ، فِي التَّوْراةِ ، اَلرُّوحُ ، تَجْري ، ءاخَرُون اِبْراهيمَ ، جَبّاراً ، رُطَباً ، زَكَريّا

با توجه به تلفظ صحيح كلمات فوق تفخيم ها را دررديف ( 1 ) و ترقيق ها را در رديف ( 2 ) بنويسيد .

1- .........................................................................................

2- .........................................................................................

نكات ( 3 و 4 )

3- حرف راء مفتوح ( ــَـ و ـا و ــًـ ا ) تفخيم مي شود .

4- حرف راء مكسور ( ــِـ و ــ ي و ــٍـ ) ترقيق مي شود .

قرائت در كلاس : آيات يكم الي سي و يكم سوره مباركه مدثر .

تمرين در منزل : در آيات يكم الي بيست و پنجم سوره مباركه مدثر كلماتي كه حرف « راء » در آنها تفخيم ميشود را در رديف « 1 » و كلماتي را كه در آنها حرف « راء » ترقيق مسود را در رديف «2 » بنويسيد . ( حرف راء در پايان آيات ، مورد نظر نمي باشد . )

1- .........................................................................................

2- ........................................................................................

احكام حرف « راء » (2 )

حرف « راء » گاهي تفخيم و گاهي ترقيق مي شود .


به تلفظ صحيح راء ساكن در كلمات زير توجه كنيد .


فَاصْبِرْ ، يَغْفِرْلَكُمْ ، فَانْظُرْ ، أرْسَلْنا ، اِرْجِعي ، أبْصَرْنا ، اَلْمِرْصادِ ، يَرْزُقُ ، اَلشِّرْكَ ، وَالْقُرْآنِ ، فِرْعَوْنُ ، يُؤَخِّرْهُمْ ، اِرْحَمْ ، خَيْرْ ( در هنگام وقف ) ، نارْ ( در هنگام وقف ) ، نورْ ( درهنگام وقف ) ، خَبيرْ ( در هنگام وقف )


با توجه به تلفظ صحيح كلمات فوق تفخيم ها را در رديف « 1 » و ترقيق ها را در رديف « 2 » بنويسيد .

1- ......................................................................................... 2- .........................................................................................

« نكات 5 ، 6 ، 7 ، 8 »

5- حركات فتحه ( ــَـ ، ـــَ ا ) و ضمه ( ــُـ‌ ، ــُـ و ) قبل از حرف راء ساكن باعث تفخيم « راء » ساكن مي گردد . 6- حركت كسره ( ــِـ ، ــِي ) و حرف « ياء » ساكن قبل از راء ساكن ، باعث ترقيق « راء » مي گردد . 7- الف وصل قبل از راء ساكن باعث تفخيم راء ساكن مي شود . 8- چنانچه پس از حرف راء ساكن يكي از حروف استعلاء قرار گيرد و آن دو در يك كلمه باشند ؛ حرف راء ساكن تفخيم مي شود .

قرائت در كلاس : آيات سي و دوم الي آخر سوره مدثر


تمرين در كلاس : در آيات يكم الي آخر سوره مدثر كلماتي كه حرف راء ساكن در آنها تفخيم ميشود را در رديف « 1 » و كلماتي كه حرف راء ساكن در آنها ترقيق مي شود را در رديف « 2 » بنويسيد . ( حرف راء در پايان آيات نيز مورد نظر است . )

1- تفخيم : .............................................................................

2- ترقيق : .............................................................................

 

 

 Zugriffe: 7253