سیّدبن‌طاووس(ع) نقل کرده که در این ماه هر وقت که خواهد چهار‌رکعت نماز کند (دو، دو رکعتی)، در رکعت اوّل بعد از (حمد) یک مرتبه (آیهالکرسی) و بیست‌وپنج مرتبه (انا انزلنا) را بخواند و در رکعت دوم، (حمد) و یک مرتبه (اَلْهیکُمُ  التِّکاثُر) و بست‌وپنج مرتبه (قل هو اللّه احد) را بخواند و در رکعت سوّم، (حمد) و یک مرتبه (قُل یا اَیُّها الْکافِرُون) و بیست‌وپنج مرتبه سوره (فلق) و در رکعت‌ چهار، (حمد) و یک‌مرتبه (اِذا جاءَ نَصْرُ‌اللّه) و بیست‌پنج بار سوره (قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الناّس) و بعد از سلام رکعت چهارم، هفتاد مرتبه بگوید: (سُبْحانَ اللّهِ وَالْحَمْدُلِلّهِ وَلا اِلهَ اِلاّ اللّهُ وَاللّهُ اَکْبَر) و هفتاد‌مرتبه (اَلّلهُمِّ صَلِّ عَلی مُحَمِّدٍ وَ آلِ مُحَمِّدٍ) و سه‌مرتبه بگوید: (اللّهُمِّ اغْفِرِ لِلمُؤمِنینَ وَ الْمُؤمِناتِ). پس سر به سجده گذارده و سه مرتبه گوید: (یا حَیُّ یا قَیُّوُ یا ذَالْجَلالِ وَالّإکْرامِ یا اللّهُ یا رَحْمنُ یا رَحیمْ یا اَرْحَمَ الرّحِمینَ). پس هر حاجت که دارد از خدا بخواهد و هر که چنین کند خدا او را مال و وزن و فرزندان و دین و دنیایش را تا سال دیگر حفظ کند و اگر در این سال بمیرد شهید مرده است.

Zugriffe: 3099