در بحار از حضرت‌امیرالمؤمنین(ع) منقول است که حضرت‌رسول(ع) فرمودند: هر که بخواهد دریابد فضیلت روز جمعه را پس بجا بیاورد پیش از ظهر چهاررکعت نماز که قرائت کند در هر رکعت یک مرتبه سوره(حمد) و پانزده مرتبه سوره (قُلْ هُوَ اللّهُ أحَدُ) پس چون از نماز فارغ شود استغفار نماید. هفتاد مرتبه (أسْتَغْغِرُ اللّهَ رَبَّی وَ أتُوبُ إلَیهِ) و بعد پنجاه‌مرتبه (لاحَوْلَ وَ لا قُوهِ إلاّ بِاللّهُ) و پنجاه مرتبه بگوید (لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لاشَریکَ لَهُ) و پنجاه مرتبه بگوید (صَلّی اللّهُ عَلی النِّبیِّ الاُمِّیِّ و‌آلِهِ) پس چون این عمل را بجا آورد از جای خود برنمی‌خیزد تا خداوند او را از آتش دوزخ آزاد فرماید و نمازش را می‌آمرزد و می‌نویسد حق‌تعالی از برای او به هر حرفی که بیرون آمده از دهان او (یعتی در این نماز شریف و اعمال) ثواب یک حج و یک‌عمره و بنا می‌کند از برای او به عدد هر حرفی یک شهری در بهشت و عطا می‌فرماید به او ثواب هر کسی را که نماز کرده باشد در مسجدهای جامع شهرها با پیغمبران.

Zugriffe: 5365