در شب‌جمعه باید بجا آورد وآن دورکعت است. در رکعت‌اول بعد از حمد ده مرتبه بگوید: (رَبَّنا اَغفِرْلی وَ لِوالدَیَّ وَ للْمُؤمِنینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِساب) و در رکعت‌دوم بعد از حمد (رَبِّ اَغْفِرلی وَ لِوالِدَیِّ وَ‌ لِمَنْ دَخَلَ بَیْنی مُؤمِناً وَ‌ للْمُؤمِنینَ وَ الْمُؤمِناتِ) و بعد از سلام ده‌مرتبه بگوید: (رَبِّ اَرْحَمْهُما کَما رَبیَّانی صَغیرا)

Zugriffe: 4452