چهاررکعت است. در رکعت اول الحمد و یک مرتبه سوره الم‌نشرح و در رکعت‌دوم سه‌بار قل‌‌هواللّه‌احد و در رکعت‌سوم یک‌ مرتبه سوره والضحی و در رکعت‌چهارم آیه وَ یَعْلَمُ خائِنهَ الْاَعْیُنِ وَ ما نُخْفِی الصُّدُورِ

Zugriffe: 2393