دو رکعت است در هر رکعتی الحمد یک مرتبه و قل هو اُ احد سه‌ مرتبه و یک مرتبه این آیه: رَبَّ اِنّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنّی وَ اشْتَعَلَ الرَّأسُ شَیْباً وَ لم اَکُنْ بِدُعائِکَ رَبِّ شَقِیّیاً و بقیه رکوع و سجود مانند نماز صبح خوانده شود.

Zugriffe: 2554