رسول‌اکرم(ع) فرمود: هر کس شب یکشنبه شش رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد هفت‌بار توحید بخواند خدای تعالی به او مزد شاکرین و صابرین و اعمال متقین بخشد و برایش عبادت چهل سال بنویسد و از جایش برنخیزد مگر آمرزیده و از دنیا برون نشود تا جایش در بهشت ببیند و مرا هم در خوابش ببیند و هر کس مرا در خوابش دید بهشت برایش واجب شود. (جمال الاسبوع)

Zugriffe: 5396