رسول‌اکرم(ع) فرمودند: هر کس در شب چهارشنبه دورکعت نماز کند بعد از حمد در هر رکعت آیهالکرسی و توحید و قدر بخواند خداوند گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد

Zugriffe: 3784