(إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِندَ اللَّهِ کَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُن فَیَکُونُ ا لْحَقُّ مِن رَّبِّکَ فَلاَتَکُن مِّنَ ا لْمُمْتَرِینَ).(۱۰۳)
((مثل (آفرینش ) عیسى در نزد خدا، همچون مثل آدم است که او را از خاک آفرید، و سپس به او فرمود: موجود باش ! او هم فوراً موجود شد.

(بنا بر این ولادت مسیح بدون پدر، هرگز دلیل بر الوهیّت او نیست ). اینها حقیقتى است از جانب پروردگار تو؛ بنا بر این ، از تردید کنندگان مباش !)).

هست عیسى همچو آدم در مثال کز

 

ترابى کرد خلقش ذوالجلال

 

گفت او را باش پس شد همچنان

 

این نباشد زان عجب تر در نشان ...

 

بى پدر بى مادر آمد در وجود

 

زان عجبتر نیست عیسى در شهود

 

راستى مى باشد از پروردگار

 

پس مباش از ممترین او را به کار

 

هر یک از افعالش ارباشى به هوش

 

اعجب است از دیگرى بى روى پوش

 

خلقت عیسى و آدم در شمار

 

بود یک فعل از هزار و صد هزار

 

زین عجایب تر بسى در خلقت است

 

گر که عقلى بى زعیب و علّت است

 

چشم تو بر هم نهى احمق شوى

 

غافل از آن قدرت مطلق شوى

 

شک نمایى در مسیح حقّ نظر

 

کوچسان آمد به دنیا بى پدر(۱۰۴)

وجه تشبیه
مسیحیان ولادت غیر عادى ((حضرت مسیح )) را دلیل بر الوهیّت وى دانسته اند ولى خداوند با ذکر مثالى ساده و روان در پاسخ آنان فرمود: ولادت عیسى از جهت غیر طبیعى بودن ، در نزد خدا همانند ولادت آدم ابوالبشر است که او را بدون پدر و مادر از خاک آفرید؛ قصّه ((آفرینش آدم )) از ((خلقت مسیح )) شگفت انگیزتر است . زیرا آدم بدون پدر و مادر آفریده شده ، در صورتى که عیسى بدون پدر از مادر متولّد شد، چگونه است که شما نسبت به آدم معتقدید که بنده و مخلوق خداست ، ولى عیسى را خدا یا فرزند خدا مى دانید!
به هر صورت وجه شباهت در این تشبیه ((آفرینش غیر عادى )) است که خداوند ((آدم )) و ((مسیح )) را از طریق غیر طبیعى و خارق العاده آفریده است .
این مثل و تشبیه پاسخ دندان شکنى است به مسیحیان که ولادت غیر عادى عیسى را دلیل بر الوهیّت وى پنداشته اند.

Zugriffe: 2071