بسم الله الرحمن الرحیم
(( الحمدلله رب العالمین وصلى الله على محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فى الارضین واللعن على اعدائهم اجمعین )) .
کتاب حاضر، کلیاتى از قرآن مجید را بررسى نموده و فشرده اى از این ودیعه آسمانى را در اختیار شما قرار مى دهد؛ از قبیل : واژه قرآن به چه معناست ؟ و قرآن چند آیه دارد؟ و با حذف مکررات و مشتقات ، مجموعا از چند کلمه تشکیل یافته ؟ سوره هاى مکى و مدنى آن کدامند؟ و چه هنگام قرآن کریم ، به ترتیب فعلى ، صورت پذیرفته ، چند بار، بر پیامبر اکرم - صلى الله علیه و آله - نازل شده است ؟ و...
سپس حدود هفتاد موضوع از موضوعات قرآن مجید، مطرح و تحقیق شده است که هر یک ، مطلب مستقلى مى باشد. و در آشنا کردن انسان به این پیام ربوبى ، سهم بسزایى دارد.
اینجانب با آنکه درباره قرآن مجید، (قاموس قرآن ) را در هفت جلد، تاءلیف نموده ام - که دایره المعارفى براى قرآن کریم است - و نیز تفسیر (احسن الحدیث ) را در دوازده جلد نوشته ام - که یکدوره تفسیر کامل مى باشد. - باز احساس کردم که هر چه درباره این کتاب آسمانى تحریر نمایم ، ارزش آن را دارد. و عده اى را - ولو به طور مختصر - با قرآن کریم آشنا مى سازد. آرى چه ، کارى بهتر از پرداختن به قرآن مجید است ؛ مگر نه این است که رسول خدا - صلى الله علیه و آله - فرموده : (( خیرکم من تعلم القرآن و علمه )) (۱)؛ یعنى بهترین شما کسى است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران نیز یاد بدهد.

Zugriffe: 2475