تعداد واژه هاى قرآن کریم
قرآن مجید، با حذف مکررات و مشتقات ، حدود ۱۸۶۰ کلمه مى باشد. تمام واژه ها و آیات نورانى قرآن کریم ، از تکرار و مشتقات همین تعداد کلمات ، تشکیل و به وجود آمده است . در تعداد آیات قرآن مجید، اختلاف مى باشد. تعداد صحیح و قابل اطمینان در این باره آن است که عدد آیات قرآن کریم ، ۶۲۳۶ آیه مى باشد. در مجمع البیان در تفسیر (هل اتى ) از امیرالمؤ منین - علیه السلام - از رسول خدا - صلى الله علیه و آله - نقل شده است که حضرت فرمود: (سوره هاى قرآن کریم ۱۱۴ سوره ، و آیات آن ، ۶۲۳۶ آیه است .).
سیوطى در الاتقان ، در این رابطه شش قول را نقل کرده است :
قول اول : (۶۰۰۰) آیه .
قول دوم : (۶۲۰۴) آیه .
قول سوم : (۶۲۱۴) آیه .
قول چهارم : (۶۲۱۹) آیه .
قول پنجم : (۶۲۲۵) آیه .
قول ششم : (۶۲۳۶) آیه (۴).
ولى قول اخیر از همه قویتر و مطابق روایت و نیز مطابق قرائت عاصم ابن ابى النجود است . ناگفته نماند که : اختلاف شماره هاى آیات ، از قاریان قرآن نشاءت گرفته است . براى قرآن کریم ، زیانى در برندارد. بلکه اختلاف در تعیین مرزها و حدهاى آیات است ؛ مثلا بقره از نظر قاریان کوفه (۲۸۶) آیه ، از نظر قاریان بصره (۲۸۷) آیه ، از نظر علماى حجاز (۲۸۵) آیه ، و قاریان شام تعداد آیات سوره بقره را در (۲۸۴) آیه دانسته اند. ولى سوره بقره همان است بى کم و کاست .

Zugriffe: 3286