طبق روایات وارده ، اولین سوره اى که نازل شده ، سوره علق ، و آخرین سوره تمام سوره نصر مى باشد. در تفسیر برهان ، کافى و عیون اخبار الرضا از امام صادق و امام رضا - علیهماالسلام - نقل شده است که : اولین سوره اى که نازل شده ، سوره علق تا آخر و آخرین سوره (اذا جاء نصرالله ) است :
(( عن ابى عبدالله علیه السلام قال : اول ما نزل على رسول الله صلى الله علیه و آله بسم الله الرحمن الرحیم اقرء باسم ربک الى آخره و آخر، سوره : اذا جاء نصر الله و الفتح )) .
ناگفته نماند که در تفسیر برهان ، در هر دو حدیث ؛ کلمه (الى آخره ) آمده است ولى در کافى (۶)، لفظ (الى آخره ) وجود ندارد. و چنین است : (( اول ما نزل على رسول الله صلى الله علیه و آله بسم الله الرحمن الرحیم اقرء باسم ربک ... )) ولى ظهور آن در نزول همه سوره است .
واحدى در مقدمه اسباب النزول ، در اولین سوره بودن (علق ) پنج حدیث نقل کرده و در بعضى تا پنج آیه است : در مجمع البیان در تفسیر سوره علق مى فرماید: اکثر مفسرین گفته اند: اولین آیات نازل شده ، پنج آیه از اول سوره علق مى باشد.
مرحوم مجلسى ، در مرآت العقول ، در آخرین سوره بودن (اذا جاء نصرالله ...) فرموده : شاید منظور، تمام سوره است ، یعنى : آخرین سوره ، تمام سوره نصر است و این منافات ندارد که بعضى از آیات (یا سوره هایى که چند قسمت نازل شده اند (از مؤ لف )) بعد از سوره نصر آمده باشند. مؤ ید این سخن آن است که در مجمع البیان ، سوره نصر در ردیف شانزدهم آمده است
Zugriffe: 20226