در تکثیر و گسترش انسانها در روى کره زمین ، جز حضرت آدم و همسرش موجود دیگرى دخالت نداشته است . و خداوند متعال مى فرماید: (( یا ایها الناس اتقوا ربکم الذى خلقکم من نفس ‍ واحده و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا و نساء(۵۱).))
یعنى (این مردم ! بترسید از پروردگار خود، آن خدایى که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد. و از آن دو تن ، خلقى بسیار در اطراف عالم از مرد و زن برانگیخت ).
این آیه شریفه صریح است در اینکه در انتشار نسل بشر، فقط آن دو سبب و وسیله بوده اند. همچنین است آیه ۱۸۹ از سوره اعراف . آیه و ششم از سوره زمر. و آیه : (( یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا... (۵۲))) .
یعنى : (اى مردم ! ما همه شما را نخست ، از یک مرد و زنى آفریدیم . و آنگاه شعبه هاى بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید...).
و درباره مسئله ازدواج فرزندان حضرت آدم و حوا باید گفت که : خواهر را به برادر داده اند، که این به حکم ضرورت جایز بود. و چاره اى غیر از آن وجود نداشت .
در روایت احتجاج طبرسى (۵۳) از امام سجاد - صلوات الله علیه - آمده است که : نزد ابوحمزه ثمالى به مردى از قریش فرمود: (( فزوجهما على ما خرج لهما من عندالله ، قال : ثم حرم الله نکاح الاخوات بعد ذلک .))
یعنى : (آدم - علیه السلام - خواهر را به برادر داد روى آن قرعه اى که از جانب خدا اصابت کرد. فرمود: پس خداوند تزویج خواهران را حرام فرمود).
در برخى از روایات نیز آمده است که ازدواج برادر با خواهر، در شریعت حضرت نوح - علیه السلام - تحریم شده است .
در تفسیر المیزان ، پس از اختیار این طریق فرموده است : (حکم به حرمت در اسلام و سایر شریعتها، حکم تشریعى و تابع مصالح و مفاسد است . حکم تکوینى نیست که قابل تغییر نباشد. وقت آن در دست خداست . و او فاعل مایشاء و حاکم ما یرید است . جایز است که روزى براى داعى ضرورت ، مباح و سپس براى برطرف شدن ضرورت ، و اینکه موجب انتشار فحشاست آن را تحریم نماید).
نگارنده گوید: این تنفر و تحریم اشدى که فعلا در بین ما هست ، در اثر تحریم شریعتهاست . و اگر شریعتها نهى نکرده بودند، اکنون مردم این کار را مى کردند و هیچ تنفر و ناراحتى هم نداشتند.

Zugriffe: 2968