(( و من الناس من یشرى نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤ ف بالعباد )) . (۷۰)
یعنى : ( بعضى از مردم هستند که وجود خویش را براى طلب رضاى خدا مى فروشند، خدا به بندگان رئوف و مهربان است ).
این آیه شریفه ، در شاءن امیرالمؤ منین - علیه السلام - نازل شده است ؛ آنگاه که در شب هجرت رسول خدا - صلى الله علیه و آله - در بستر آن حضرت خوابید و پیامبر اکرم هجرت فرمود و از خطر نجات یافت .
سبط ابن جوزى در تذکره ، صفحه ۴۱ (الحدیث لیله الهجره ) از تفسیر ابواسحاق ثعلبى نقل مى کند که : چون رسول خدا - صلى الله علیه و آله - خواست به مدینه هجرت کند على بن ابیطالب - علیه السلام - را در مکه گذاشت تا دیون آن حضرت را بپردازد و امانتهاى مردم را به خودشان رد نماید. و به او فرمود که در بستر او بخوابد. و همچنین فرمود این لباس سبز و حضرمى مرا به رخسار خویش انداز و از دشمنان ، کسى به تو نمى رسد و مکروهى نخواهى دید. این هنگامى بود که کفار، خانه پیامبر اکرم را احاطه کرده بودند.
خداوند متعال به جبرئیل و میکائیل فرمود: (من در میان شما پیوند برادرى نهاده ام و عمر یکى از شما را از دیگرى افزون نموده ام ، کدام یک از شما حاضرید که عمرش از رفیقش کمتر باشد؟ هر دوى آنها گفتند: ما مى خواهیم عمرمان زیاد باشد. خداوند فرمود: چرا مثل على بن ابیطالب نشدید، من میان او و محمد پیوند برادرى برقرار نموده ام . اکنون على در فراش محمد خوابیده و خودش را فداى محمد مى کند. پس به زمین نازل شوید و او را حفظ نمایید.
هر دوى آنها به زمین فرود آمدند و جبرئیل در بالاى سر و میکائیل در پایین پاى امیرالمؤ منین ایستادند و ملائکه مى گفتند: به به ! کیست مثل تو اى على بن ابیطالب ! خداوند با تو به ملائکه افتخار مى کند. آنگاه رسول خدا صلى الله علیه و آله به طرف مدینه رفت . و رسول خدا در راه بود که خداوند این آیه شریفه را در شاءن على بن ابیطالب نازل فرمود که : (( و من الناس من یشترى نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رءوف بالعباد )) (۷۱)
نزول این آیه شریفه درباره على بن ابیطالب - صلوات الله علیه - از مسلمات و مورد تصدیق شیعه و اهل سنت است . مرحوم علامه امینى ، در الغدیر (۷۲) آن را از کتابهاى بسیار از قبیل احیاء العلوم غزالى ، کفایه الطالب ، فصول المهمه ، نورالابصال و... نقل کرده است . و از ابن ابى الحدید از ابوجعفر اسکافى آورده که مى گوید: حدیث لیله الفراش ، با تواتر ثابت شده است ، و کسى آن را انکار نمى کند مگر دیوانه یا کافر باشد.

Zugriffe: 2837