(( ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه )) (۷۳)
یعنى : (آنانکه ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند، آنها بهترین مردم مى باشند.)
خوارزمى در مناقب از جابر نقل کرده است که مى گوید: نزد رسول خدا - صلى الله علیه و آله - که على بن ابیطالب آمد. حضرت فرمود: برادرم آمد. بعد متوجه کعبه شد و دست به کعبه زد و فرمود: (( والذى نفسى بیده ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه ؛ یعنى قسم به خدایى که جانم در دست اوست ! بدرستى که این على و شیعیانش ، در روز قیامت ، نجات یافتگان هستند.) .
سپس فرمود:او اولین کسى است که به من ایمان آورد، و از همه شما به عهد خدا وفادارتر و در امر خدا محکمتر و در رعیت ، عادلتر است و بهتر از شما بالسویه تقسیم کننده و بزرگتر از شما در مزیت در نزد خداوند است . در این هنگام این آیه شریفه نازل گردید: (( ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه )) .
بدین سبب ، هنگامى که على - علیه السلام - مى آمد، صحابه مى گفتند: ( جاء خیر البریه ؛ یعنى بهترین خلق آمد) (۷۴)
ابن حجر در کتاب صواعق محرقه خود(۷۵)، آن را آیه یازدهم شمرده است و از ابن عباس نقل مى کند که : چون این آیه شریفه نازل شد، پیامبر اکرم به على بن ابیطالب فرمود:
(( هو انت و شیعتک تاءتى انت و شیعتک یوم القیامه راضین مرضین و یاءتى عدوک غضابا مقمحین )) .
این مطلب نیز از مسلمات است . مرحوم علامه امینى در الغدیر (۷۶)، محلهاى آن را از کتاب اهل سنت ، به طور مشروح بیان کرده است .

Zugriffe: 2530