گفتیم : قسمت دوم از آیات معاد، همانها هستند که مى گویند: باید معاد باشد، و آن حتمى است . والا عدالت و حکمت خداوند مخدوش خواهد بود. چون خدشه و اشکال در عدالت و حکمت خداوند محال است ، بنابراین این وقوع قیامت ، حتمى و ضرورى مى باشد. از ابتدا مشیت الهى بر این قرار گرفته است که بعد از دنیا، آخرتى باشد. آیاتى که در این زمینه مى باشند، بسیار است . و ما تنها آیاتى را که راجع به عدل و حکمت خداوند است ، نقل مى کنیم :
۱ - (( افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لاترجعون )) (۱۲۱)
یعنى : (آیا گمان کرده اید که ما شما را عبث و بیهوده آفریده ایم . و شما به سوى ما باز نمى گردید؟!
این آیه شریفه مى فرماید: اگر رجوع الى الله و معاد نباشد، خلقت انسان عبث و بیهوده خواهد بود.
۲ - (( و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الدین کفروا فویل للذین کفروا من النار )) (۱۲۲)
یعنى : (ما آسمان و زمین و آنچه را که میان آن دو مى باشد، باطل و بى هدف نیافریده ایم ، باطل بودن ، گمان کافران است پس واى بر کافران از آتش ) .
این آیه شریفه مى فرماید: اگر قیامت نباشد، خلقت آسمان و زمین و دیگر اشیاء، باطل خواهد بود. آیه اول ، درباره خلقت انسان بود ولى آیه شریفه دوم ، راجع به کائنات است ؛ یعنى در صورت نبودن آخرت ، آفرینش آنها بیهوده است .
۳ - (( و ما خلقنا السموات و الارض و ما بینهما لاعبین ما خلقناهما الا بالحق ولکن اکثرهم لایعلمون ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین )) (۱۲۳)
یعنى : ( آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آن دو مى باشد، عبث و بى هدف نیافریده ایم . آنها را جز به حق ، نیافریده ایم ، روز فصل و جدایى خوبان از بدان ، میقات و وعده گاه همه آنان است .)
این آیات شریفه نیز مى فرمایند: اگر قیامت نباشد، پس خداوند کائنات را بازیچه و بى هدف آفریده است !
۴ - (( و ما خلقنا السموات و الارض و ما بینهما الا بالحق و ان الساعه لاتیه فاصح الصفح الجمیل )) (۱۲۴)
یعنى : ( ما آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است را جز بحق نیافریده ایم . و یقینا قیامت خواهد آمد پس (از این منکران ) اغماض ‍ کن اغماض خوبى ).
این آیه شریفه مى فرماید: خلقت به حق کائنات منوط به آمدن قیامت است و اگر قیامت نباشد خلقت حق نیست بلکه باطل مى باشد.
۵ - (( و یتفکرون فى خلق السموات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار )) (۱۲۵)
یعنى : (مؤ منان بعد از تفکر در خلقت آسمانها و زمین ، مى گویند: خدایا! اینها را باطل نیافریده اى تو پاکى از اینکه چیزى به باطل بیافرینى . پس ما را از عذاب آتش نگه دار (یعنى اگر آخرت نبود، خلقت کائنات ، باطل و بیهوده بود))

Zugriffe: 2494