رؤ یاى پیامبر(ص ) در ورود به مکه
در سال ششم هجرى که رسول خدا - صلى الله علیه و آله - عازم عمل ( عمره ) بود، خداوند متعال در مدینه قبل از حرکت ، به آن حضرت رؤ یایى را نمایاند. و حضرت در خواب دید که او با مسلمانان وارد مسجدالحرام شدند. بعضى تقصیر کرده و بعضى حلق نمودند بدون آنکه بیمى از کفار داشته باشند. و آن بزرگوار این رؤ یاى خویش را براى اصحاب خود نقل فرمود و همه شاد شدند.
ولى چون به ( حدیبیه ) رسیدند، کفار از ورود به مکه مانع شدند. و بعد از جریانهاى مفصل ، میان آن حضرت و کفار، پیمان صلحى بسته شد که حضرت آن سال از (حدیبیه ) برگردد و سال آینده مجددا بیاید. مشرکان نیز کارى با عمل او نداشته باشند و بتهاى خود را سه روز از کعبه و صفا و مروه بردارند، تا عمل مسلمانان تمام بشود.
رسول خدا - صلى الله علیه و آله - آن صلح را به طور اجبار قبول کرد و در همانجا از احرام بیرون آمد و قربانیها را که آورده بود ذبح کرد. مسلمانان نیز چنین کردند. عده اى از اصحاب آن حضرت ، از جمله عمربن خطاب گستاخى کرده و به آن بزرگوار گفتند: مگر شما نگفتید که در خواب چنین دیدم که ما بدون خوف و واهمه اى وارد مکه و مسجدالحرام شده ایم ؟!
حضرت فرمود: من گفتم وارد مى شویم ولى نگفتم در این مرتبه و در این سال وارد خواهیم شد. اما عمر قبول نکرد! که ماجرایش مفصل است . خداوند در این باره مى فرماید:
(( لقد صدق الله رسوله الرؤ یا بالحق لتد خلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤ سکم و مقصرین لا تخافون فعلم تعلموا فجعل من دون الله ذلک فتحا قریبا )) . (۲۵۴)
یعنى : (خداوند آن رؤ یاى حق را به رسولش نشان داد که حتما داخل مسجد الحرام مى شوید ان شاء الله در حال ایمنى ، سر تراشیده و تقصیر کننده در حالى که ترسى ندارید. خداوند مى داند چیزى را که شما نمى دانید. و قبل از دخول مکه ، فتح نزدیکى (صلح حدیبیه که خدا آن را در آیه انا فتحنا لک ، فتح نامیده است ) قرار داد) .
سوره فتح هنگام مراجعت آن حضرت از (حدیبیه ) نازل شده است و خداوند آن صلح را - چنانکه گفته شد. فتح خواند. و حضرت فرمود: این سوره براى من از دنیا و آخرت ، محبوبتر است .

Zugriffe: 2303