رؤ یاى پیامبر(ص ) پیرامون نبرد بدر
رسول خدا - صلى الله علیه و آله - قبل از جنگ (بدر) خوابى دید که خداوند متعال آن را این گونه نقل مى فرماید: (( اذ یریکهم الله فى مناک قلیلا ولو اراکهم کثیرالفشلتم و لتنازعتم فى الامر ولکن الله سلم انه علیم بذات الصدور )) (۲۵۵)
یعنى : (یادآر هنگامى را که خداوند، دشمنان را در خواب به تو کم نشان مى داد. و اگر آنها را زیاد نشان مى داد، در کار جنگ سست مى شدید و اختلاف مى کردید. اما خداوند شما را از سستى و اختلاف ، سلامت کرد. خداوند به آنچه در سینه هاست آگاه است .
از این آیه شریفه معلوم مى شود که خداوند متعال مشرکان را در رؤ یا به آن حضرت کم نشان داده است تا حضرت نیز قابل بودن مشرکان را به اصحاب خویش اطلاع دهد و آنها مطمئن شوند که دشمنان زیاد نیستند و در کار جنگ سست نباشند و اختلاف نکنند. چنانکه اهل تفسیر نیز چنین گفته اند.

Zugriffe: 2306