معناى واژه شیطان
ماده (شطن ) به معناى دور شدن است . در لغت آمده است : (شطن عنه : اى بعد). بنابراین (شیطان ) به معناى دور شده از خیر است . در مجمع البیان مى فرماید: (الشیطان : العبید من الخیر) ظاهرا لفظ (شیطان ) و صف است نه اسم خاص ابلیس و به علت دورى از رحمت خدا، بر او کلمه شیطان اطلاق شده است .
این واژه بر انسانها نیز به - به علت بد کار و دور از رحمت بودنشان - اطلاق شده است . در قرآن کریم درباره ئ منافقین آمده است : (( و اذا لقو الذین امنوا قالوا امنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما معکم انما نحن مستهزون )) (۳۳۳)
یعنى : (و چون (منافقین ) اهل ایمان را ملاقات کنند، گویند: ایمان آورده ایم . و چون با شیاطین و رفقاى خود خلوت کنند، گویند: ما با شما هستیم ما مسلمانان را مسخره کردیم !)
و نیز در آیه شریفه ذیل ، ظاهرا مراد انسانهاى بد کار مى باشند: (( و اتبعوا ما تتلوا الشیاطین على ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس ))
یعنى : (یهود پیروى کردند از آنچه آدمهاى شیطان بر حکومت سلیمان مى خواندند (و مى کفتند: سلیمان در اثر سحر و جادو به این حکومت گسترده رسیده است ) و حال آنکه سلیمان ، جادوگر نبود و کافر نشده بود بلکه آدمهاى شیطان کافر شده بودند که به مردم سحرو جادو را تعلیم مى دادند).
و در آیه شریفه ذیل ، انس و جن ، هر دو را شامل است چنانکه مى فرماید:
(( و کذلک جعلنا لکل نبى عدوا شیاطین الانس و الجن یوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا )) (۳۳۴)
و به احتمال قوى مراد از شیاطین آیه ۱۲۱ از سوره انعام که مى فرماید: (( و ان الشیاطین الى اولیائهم لیجادلوکم )) نیز، منظور انسانهاى بد کار هستند. ولى ظاهراواژه (شیطان ) به صیغه مفرد در قرآن کریم بر غیر ابلیس اطلاق نشده است .
در قرآن مجید، از هفتاد مورد که به صورت مفرد آمده است ، ظهور هیچ یک در غیر شیطان معروف نیست . مشروح مطلب درباره شیطان و شیاطین . در قاموس قرآن واژه (شطن ) ملاحظه فرمایید.
 

Zugriffe: 2470