کیفیت عذاب اهل اسلام
برخى اظهار نظر کرده اند که وعده عذاب ، در قرآن مجید فقط راى کفار است و براى اهل اسلام و اهل : (لا اله الا الله و محمد رسول الله - صلى الله علیه و آله -) در آخرت عذابى نیست . ولى ایت سخن بر خلاف آیات قرآن مجید است . اینک به چند مورد از آیات شریفه اشاره مى نماییم :
۱- (( (و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین ).)) (۳۴۶)
یعنى : (هر کس که خدا و رسول را نافرمانى کند و از حدود خدا تجاوز نماید، خداوند او را به آتشى داخل مى کند که در آن مخلد خواهد بود و براى اوست عذابى خوار کننده ).
۲- (( و لیست التوبه للدین یعملون السیئات حتى اذا حضراحدهم الموت قال انى تبت الان و لا الدین یموتون و هم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما).)) (۳۴۷)
یعنى : (آنان که مرتب و مکرر گناه مى کنند، از جانب خداوند براى آنان توبه اى نیست . و چون مرگ یکى فرا مى رسد مى گوید: الان توبه کردم . و نیز از جانب خدا تویه و مغفرت نیست براى کسانى که در حال کفر مى میرند. براى آنها عذابى دردناک آماده کردیم ).
از مقابله کفار، معلوم مى شود که مصداق (یعلمون السیئات ) اهل اسلام هستند. و (غذابا الیما) شامل هر دو گروه است .
۳ - (( (لاتاءکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لاتفتلوا انفسکم ان الله بکم رحیما و من یفعل ذلک عدونا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلک على الله یسیرا))) (۳۴۸).
یعنى : (اموال خودتان را به طور باطل میان خود نخورید، مگر آنکه تجارت از راه تراضى طرفین باشد. و یکدیگر را نکشید که خدا به شما مهربان است هر کس چنان کند بزودى او را به آتش داخل مى کنیم . و این بر خدا آسان است ).
۴- (( (ان الذین یاءکلون اموال الیتامى ظلما انما یاءکلون فى بطونهم نارا و سیصلون سعیرا))) (۳۴۹).
یعنى : (اگر کسانى که اموال یتیمان را از روى ظلم مى خورند، حقا که آنها در شکم خود آتش جهنم فرو مى برند و حتما داخل آتش ‍ شعله ور خواهند شد).
۵- (( (والذین کسبوا السیئات جزاء سیئه بمثلها و ترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم کانما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النارهم فیها خالدون ))) (۳۵۰).
یعنى : (آنانکه گناه کرده اند، سزاى هر گناه مانند و مثل آن است . ذلت ، آنها را احاطه مى کند از خدا کسى آنها را نگاه دارنده نیست ، گویى چهره هایشان تکه هاى شب ظلمانى است . آنها اهل آتش و در آن مخلد خواهند بود).
۶- (( (انه من یاءت ربه مجرما فان له جهنم لایموت فیها و لا یحیى ))) (۳۵۱).
یعنى : (هر کس که گناهکار نزد خدا آید، براى اوست آتش جهنم که در آن نه مى میرد و نه زنده مى ماند).
۷- (( (یود المجرم لو یفتدى من عذاب یومئذ ببنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته التى تؤ ویه ))) (۳۵۲).
یعنى : (انسان گناهکار، دوست مى دارد که از عذاب آن روز، پسران و همسر و برادر و خانواده اش را که به او پناه مى دهند، عوض بدهد (و خودش نجات یابد) ).
از این قبیل آیات ، در قرآن مجید وجود دارد. و اینکه بگوییم : در قیامت ، اهل قبله را عذابى نیست ، برخلاف قرآن مجید سخن گفته ایم . وانگهى بسیارى از آیات جهنم و عذاب ، شمولش به اهل اسلام بیشتر از کفار است ؛ نظیر آیات : (( (و من یقتل مؤ منا متعمدا فجزانه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه ))) (۳۵۳).
یعنى : (و هر کس مؤ منى را به عمد بکشد، مجازاتش جهنم است که در آن جاوید معذب خواهد بود. و خداوند بر او خشم مى کند).
و آیات ربا: (( (فمن جائه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فاولئک اصحاب النار...))) (۳۵۴).
یعنى : (پس هر کس بعد از آنکه پند و اندرز کتاب خدا بدو رسد از این عمل (ربا خوردن دست کشد، خداوند از گذشته او درگذرد و عاقبت کار او با خداى مهربان باشد. و کسانى که از این کار دست نکشد، ایشان اهل جهنم هستند...).
و صدها آیات دیگر.
و خلاصه کلام : اگر انسان مسلمان ، بدون توبه و گناهکار از دنیا رفت .
ممکن است خداوند او را بیامرزد و یا شفاعت شفاعتگران او را نجات دهد. و اگر از این دو مرحله - نعوذ بالله - رد شد، عذاب او به قدر گناهش ، حتمى است . ولى در عذاب مخلد نخواهد بود. و پس ‍ از پایان عذابش ، در اثر اعتقاد به توحید، نجات خواهد یافت (نعوذ بالله من عذاب الاخره ).
 

Zugriffe: 2880