فرعون و قتل پسران بنى اسرائیل
آیات قرآن مجید صریح مى باشند در اینکه فرعون پسران بنى اسرائیل را مى کشت و دخترانشان را زنده مى گذاشت . کلمه (یقتل ابنائهم و یستحى نسائهم ) با عبارات مختلف حداقل پنج با در کلام الله آمده است . در سوره هاى : بقره ، آیه اعراف ، آیه ۱۲۷ و ۱۴۱، ابراهیم ، آیه ۶ و قصص آیه ۴
اینک باید دید که چرا فرعون این کار را مى کرد؟ گویند کاهنان فرعون به او خبر داده بودند که در بنى اسرائیل پسرى متولد خواهد شد و او حکومت تو را ساقط خواهد کرد. فرعون براى جلوگیرى از به وجود امدن آن پسر، پسران بنى اسرائیل را مى کشت ولى خداوند همان پسر را که (موسى ) بود در خانه فرعون تربیت فرمود و فرعون را از بین برد.
در این باره روایتى در تفسیر برهان از حضرت صادق - علیه السلام - نقل شده است که حضرت یعقوب - علیه السلام - هنگام وفات ، به فرزندان خود فرمود: این قبطى ها بر شما پیروز خواهند شد، خداوند به وسیله پسرى از فرزندان (لاوى بن یعقوب ) که اسمش موسى است ... شما را نجات خواهد داد.
(( (و قال کهنته و سحرته ان هلاک دینک و قومک على یدى هذا الغلام الذى یولد العام فى بنى اسرائیل فوضع القوابل على النساء و قال : لا یولد العام غلام الا ذبح ))) (۳۶۶)
یعنى : (کاهنان و ساحران فرعون به او گفتند: هلاک دین و قوم تو در دست پسرى خواهد بود که امسال متولد مى شود. فرعون قابله ها را آماده کرد و گفت : هر پسرى که امسال در بنى اسرائیل متولد مى شود باید کشته شود).
اهل سنت این خبر را به حضرت ابراهیم - علیه السلام - نسبت مى دهند که او فرموده بود: از نسل من پسرى متولد مى شود که هلاک پادشاه مصر در دست او خواهد بود. فرعونیان این خبر را از بنى اسرائیل شنیده و به فرعون رسانده بودند.
فرعون براى جلوگیرى از ولادت او، آن بلا را به سر بنى اسرائیل مى آورد. (۳۶۷) از روایات امام صادق - علیه السلام - معلوم مى شود که کشتار پسران بنى اسرائیل ، فقط یک سال بوده است .
به هر حال ، اگر این روایت قطعى و حتمى هم بوده باشد. علت کمشتار پسران بنى اسرائیل ، فقط براى جلوگیرى از ولادت حضرت موسى - علیه السلام - نبوده بلکه غرض اصلى فرعون ، على الظاهر ان بوده که بنى اسرائیل از لحاظ مردان زیاد نشوند و نیرومند نگردند، چون زیاد شدن مردان براى مصر و فرعون ، خطرى محسوب مى شد.
به عبارت دیگر: فرعون حاضر نبود آنها را از مصر خارج کند. و از سوى دیگر نیز زیاد شدن مردان و جوانان ، خطرى براى فرعون بود. ولى کثرت زنان براى او ضررى به همراه نداشت بدین جهت پسران آنها را مى کشت . برخى گویند: فرعون یک سال پسران را مى کشت و یک سال زنده مى گذاشت تا مثطوع النسل نشوند. و الله العالم .
دلیل این مطلب آن است که فرعون این عمل راحتى بعد از ولادت حضرت موسى و قیام او ادامه مى داد و چاره خود را در ان مى دید. پس از شکست ساحران و ایمان آنها و مفتضح شدن فرعون خداوند مى فرماید:(( (و قال الملا ء من قوم فرعون اتذر موسى و قومه لیفسدوا فى الارض و یذرک و الهتک قال سنقتل ابنائهم و نستحیى نسائهم و انا فوقهم قاهرون ))) (۳۶۸)
یعنى : (بزرگان قوم به فرعون گفتند: آیا اجازه مى دهى که موسى و قومش در زمین مصر فساد کنند و تو و خدایانت را ترک گویند؟! فرعون گفت : حتما پسرانشان را کشته و زنانشان را زنده نگه مى داریم . و ما بر انها برترى داریم ).
و خلاصه کلام این است که : اگر خبر، قطعى و یقینى هم باشد، جلوگیرى از ولادت حضرت موسى - علیه السلام - جز ء علت بوده است نه تمام آن .
 

Zugriffe: 2534