توحید محور نزاع بین پیامبران و مشرکان ممکن است به نظر بیاید که محل نزاع بین پیامبران الهى و مشرکان ، وجود خداوند بوده است . به عبارت دیگر: نعوذ بالله مشرکان مى گفتند: خدا نیست ولى پیامبران مى گفتند: خدا هست . دقت در آیات قرآن مجید نشان مى دهد که مشرکان به وجود خداوند به عنوان خالق عالم ، عقیده داشتند. و وجود خدا را انکار نمى کردند و درباره پرستش بتها مى گفتند: (( (...ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفى ))) (۴۱۳). یعنى : (ما اینها را عبادت مى کنیم مگر براى آنکه ما را به خدا نزدیک کنند). و نیز مى گفتند: (( (هولاء شفعاؤ نا عند الله ))) (۴۱۴). یعنى : (اینان واسطه هاى ما نزد خداوند هستند). و چون عقیده به معاد نداشتند، منظورشان شفاعت و نزدیک به خدا کردن در کارهاى دنیا بود. قرآن مجید در موارد متعدد با اختلاف عبارات مى فرماید: (( (و لئن سئلتهم من خلق السموات و الارض و سخر الشمس و القمر لیقولن الله ))) (۴۱۵). یعنى : (اگر از آنها بپرسیم آسمانها و زمین را چه کسى آفرید و آفتاب و ماه را رام کرد؟ حتما خواهند گفت : خدا). این سخن در سوره عنکبوت ، آیه ۶۱، سوره زخرف ، آیه ۹، سوره زمر، آیه ۳۸ و سوره لقمان ، آیه ۲۵ آمده است . و نیز مى فرماید: (( (و لئن سئلتهم من خلقهم ، لیقولن الله فانى یوفکون ))) (۴۱۶). یعنى : (اگر از آنها بپرسى که آنها را چه کسى آفرید، حتما خواهند گفت : خدا). و نیز مى فرماید: (( (و لئن سئلتهم من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض من بعد موتها لیقولن الله ))) (۴۱۷). یعنى : (اگر از مشرکان بپرسى چه کسى از آسمان آبى نازل کرد و با آن ، زمین را بعد از مردن ، زنده کرد؟ حتما مى گویند: خدا). وانگهى : دعوت پیامبران با (خدا هست ) شروع نشده است ، بلکه با این کلمه شروع شده که : (خدایى جز خداى واحد نیست ) خدا را عبادت کنید که جز او معبودى نیست . رسول خدا - صلى الله علیه و آله - دعوت خود را با کلمه مقدس : (( (قولوا لا اله الا الله تفلحوا))) آغاز فرمود. در سوره مبارکه اعراف ، در آیات ۵۹، ۶۵، ۷۳، ۸۵ در شرح حال : حضرت نوح ، هود، صالح و شعیب - علیهم السلام - آمده است که همه اینها دعوت خویش را با این کلمه شروع فرموده اند که : (( (یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ) )) . این مطلب در سوره هاى دیگر نیز آمده است . بنابراین ، دعوت پیامبران با توحید آغاز شده و آنها مردم را به عبادت و پرستش خدا و به توحید ذات ، توحید صفات ، توحید افعال و توحید عبادت دعوت کرده اند. به عبارت دیگر: مشرکان ، خدا را به عنوان خالق قبول داشتند ولى در مقام عبادت ، به بتها و اجسام بى جان ، عبادت کرده و آنها را در جلب منافع و دفع مضرات ، موثر مى دانستند. و از خدا، روى برگردانده و به بتهاى (( (لایضر و لاینفع ))) روى آورده و روى بشریت را سیاه کرده بودند. انبیاء - علیهم السلام - فرمودند: آفریننده و اداره کننده جهان (خداوند) است و همه چیز از اوست : (( (الا له الخلق و الامر))) و او حى و قیوم و پروردگار جهانیان است . و باید او را پرستید و از قوانین او پیروى کرد. راه حقیقى همین است : (و ان اعبدونى هذا صراط مستقیم ). و نیز انبیاء، بشر را در راه توحید، تربیت کردند. شناساندن جهان و جهان آفرین و هدایت به طرف او، هدف انبیاء - علیهم السلام - بود. و براى آن قیام کردند (و سلام على المرسلین و الحمد لله رب العالمین ).

 

Zugriffe: 2401