آخرین مطلب مشرکان ، خدا را قبول داشتند، ولى نبوت و معاد را انکار مى کردند. و از عبادت خداوند برگشته بودند و مى گفتند: (( (و قالوا ان هى الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین ))) (۴۱۸). (( (ان هى الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیى و ما نحن بمبعوثین ))) (۴۱۹). (( (و قالوا ما هى الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیى و ما یهلکنا الا الدهر...))) (۴۲۰). و در مقام انکار نبوت مى گفتند: نبوت وجود ندارد و خداوند کسى را مبعوث نکرده و شما دروغگویانید! و مى گفتند: (( (ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شى ء ان انتم الا تکذبون ))) (۴۲۱).

 

Zugriffe: 2197