کاربرد واژه ی doch

سلام دوستان

امروز با یک بحث گرامری دیگه در خدمت شماییم:

کاربرد واژه ی doch:

الف)به معنی چرا برای تایید کردن یک جمله ی منفی به کار می رود:

شما به مدرسه نمی روید؟

Gehen Sie nicht zur Schule?

&&&

چرا، من به مدرسه می روم.

Doch,Ich gehe zur Schule.

 

ب)به معنی دیگردر جملات امری بعد از فعل امری یا شما (مخاطب محترم) می آید:

Bitte trinken Sie doch eine Tasse Kaffee!

لطفا یک فنجان قهوه بخورید دیگه!

 

 

و این هم ضرب المثل های آلمانی:

Hunde, die (viel) bellen, beißen nicht.

معنی مستقیم جمله: سگ هایی که بیشتر پارس می کنند، گاز نمی گیرند.

معادل فارسی: نترس از آن که های و هوی دارد ، بترس از آن که سر به توی دارد

Zugriffe: 5114