حالت های مختلف یک جمله در زبان آلمانی 

اولین حالت Nominativ  یعنی subject و در زبان فارسی نهاد. نهاد یعنی پاسخ به پرسشی درباره چه کسی و یا چه چیزی آن کار را انجام داده است و یا می دهد؟ 

مانند 

آموزگار درس می دهد؟ 

چه کسی درس می دهد؟ 

آموزگار درس می دهد

پس آموزگار در اینجا نهاد( فاعل) است. چنین حالتی هم در زبان آلمانی وجود دارد

 .Der Student lernt Deutsch 

 جمله بالا یعنی

دانشجو  آلمانی می آموزد

اگر بپرسیم، چه کسی آلمانی می آموزد؟ 

پاسخ به این پرسش Der Student یعنی دانشجو خواهد بود. پس در اینجا  

 Der Student نهاد و معادل آلمانی آن Nominativ است.

 جمله 

این یک میز است. 

 در زبان فارسی یک جمله ربطی به شمار می آید چراکه فعل آن از خانواده هستن می باشد.  

واژه این نهاد و یا مسندالیه جمله است

یک میز  مسند جمله می باشد

فعل است هم فعل ربطی به شمار می رود

چنین جمله ای در زبان آلمانی می شود

.Das ist ein Tisch 

در این جمله 

Das  معادل نهاد و یا مسندالیه فارسی است.  و همان Nominativ آلمانی 

ist هم فعل ربطی است

ein Tisch هم همان مسند فارسی است و در آلمانی باز هم Nominativ نام دارد

پس دوستان خوبم!  

معادل مسندالیه و مسند زبان فارسی در زبان آلمانی با توجه به مثالی که زده شد، یکی است و آن هم Nominativ نامیده می شود.  

 حروف تعریفی را که در گذشته آموختید همگی وابسته به همین حالتی است که در اینجا به آن پرداخته شد.  Nominativ

حروف تعریف اعم از شناخته شده و ناشناخته شده که در درس دوم توضیح داده شد، همگی مربوط به حالت Nominativ هستند.  

و در این درس می خوام به شما عزیزان حالت دیگه ای رو یاد بدم که حروف تعریف کمی تغییر می کنند البته فقط در مورد مذکرمفرد 

Akkusativ  یعنی مفعول بی واسطه ای( مستقیم) . این نوع مفعول یعنی پرسیدن تحت عنوان چه کسی را و یا چه چیزی را

مثلا در فارسی می گوییم

او یک دوست (مذکر) دارد

در اینجا اگر پرسیده شود، 

او چه چیزی(را) دارد؟ 

پاسخ می دهیم

یک دوست 

پس یک دوست مفعول بی واسطه( مستقیم) در این جمله می باشد

در اما معادل همان جمله در زبان آلمانی 

.Er hat einen Freund 

در اینجا einen Freund مفعول بی واسطه( مستقیم) و همان Akkusativ است.  

دوستان من!  

چرا حرف تعریف ein در جمله بالا به einen تبدیل شده است؟ 

هدف این درس بررسی همین تغییر و تحول در حروف تعریف است

حروف تعریف در زبان آلمانی که پیش از مفعول بی واسطه ( مستقیم) می آیند. چنانچه مفعول مذکرمفرد باشد ، به حالت دیگر که نشان از Akkusative بودن است، تغییر می یابد

یعنی حرف تعریف شناخته شده( معینder  که مذکر است، به den تبدیل می شود و حرف تعریف نا شناخته شده ( نامعینein  نیز مذکر است به einen تبدیل می شود

مثل مثال های زیر 

.Ich sehe den Lehrer 

من (آن) معلم را می بینم.  

و یا  

?Hast du einen Wagen 

یعنی 

 تو یک ماشین داری؟ 

 دوستان واژه های که با رنگ آبی مشخص شده است،  

مفعول بی واسطه( مستقیم) هستند یعنی همان Akkusativ  و چون مذکر و مفرد هستند بنابراین حروف تعریفی جدید دارند

و نیز واژه های که با رنگ سبز نشان داده شده است، نهاد( فاعل) و در زبان آلمانی Nominativ می باشند.

و البته معادل مسند زبان فارسی نیز شامل گروه سبز  هست

و اما چنانچه این حروف تعریف خنثی، مونث و جمع باشند، هیچ گونه تغییری نمی کنند

به مثال هایی زیر توجه بفرمایید

.Ich sehe die freunde 

.IchIch habe eine lehrerin 

.Ich lese das Buch 

حروف تعریف در جملات بالا قبل از مفعول بی واسطه( مستقیم) هیچ گونه تغییری نکرده اند چونکه هیچ یک از مفعول های ذکر شده مفردمذکر نیستند

و اما معنی جملات بالا به تر تیب 

 من ( آن) دوستان را می بینم

من یک خانم معلم دارم

من آن کتاب را می خوانم

راستی دوستان گلم  

اگه مفعول مستقیم در جمله ای مفرد مذکر بود ، چطوری آن جمله را منفی کنیم؟ کاری نداره

.Ich habe einen Freund 

یعنی  

من یک دوست( مذکر) دارم

خوب حالا اگه این جمله را بخواهیم منفی کنیم، پیش از حرف تعریف ناشناخته شده einen حرف k را اضافه می کنیم بنابرین می شود keinen 

Ich habe keinen Freund  

دوستان عزیزم 

امروز شما دو حالت یعنی Nominatv و Akkusativ را از حالت های چهارگانه زبان آلمانی آموختید. به یاری خداوند در آینده با دو حالت دیگر Dativ و Genetiv یعنی حالت های متممی و ملکی آشنا خواهید شد.در این بخش به معرفی کامل ضمایر فاعلی در زبان آلمانی می‌پردازیم و سپس فعل بودن را در دو زمان حال و گذشته صرف می‌کنیم.

ضمایر فاعلی

ich

ish

من

wir

veer

ما

du

doo

تو (رسمی)

ihr

eer

شما

er, sie, es

er, zee, ess

او (مونث, مذکر و خنثی)

sie ,Sie

zee

آنها, تو یا شما (رسمی)

صرف زمان حال ساده فعل بودن

من هستم

ich bin

ish bin

ما هستیم

wir sind

veer zint

تو هستی

du bist

doo bihst

شما هستید (غیر رسمی)

ihr seid

eer zide

او (مذکر, مونث و خنثی) هست

er/sie/es ist

air/zee/ess isst

آنها هستند

sie sind

zee zint

صرف زمان حال گذشته فعل بودن

من بودم

ich war

ish var

ما بودیم

wir waren

veer vah-ren

تو بودی

du warst

doo varst

شما بودید (غیر رسمی)

ihr wart

eer vart

او (مذکر, مونث و خنثی) بود

er/sie/es war

air/zee/ess var

آنها بودند

sie waren

zee vah-ren

 

توضیحات بیشتر

 

 

Ich liebe meine Mutter 

 معنی این جمله این استمن مادرم را دوست دارم. 

نکاتی را که در این درس به شما آموزش خواهم داد، نکاتی برگرفته شده از این جمله می باشد

نکته اول: در زبان آلمانی اولین حرفی که جمله با آن شروع می شود، باید حرف بزرگ باشد

علاوه بر آن در هر جایی از جمله که اسمی بیاید خواه اسم خاص و یا عام باشد، آن اسم نیز باید با حرف بزرگ نشان داده شود. مثل مادرم meine Mutter  در جمله نام برده شده

نکته دوم: در جله بالا Ich به معنایی من فاعل جمله و ضمیر می باشد. و liebe به معنای دوست دارم فعل جمله می باشد و در زبان آلمانی افعال با توجه به فاعل و یا ضمیر جانشین فاعل صرف می شوند. و در این درس شما با ضمایر آشنا می شوید و نحوء صرف فعل را نیز می آموزید

نکته سوم: جمله ای که در این درس نقل شد، جمله ایست که در زمان حال اتفاق افتاد. پس شما در پایان این درس زمان حال را نیز یاد گرفته اید

جمله ای را گه فراگرفتید را در همه ضمایر با هم صرف می کنیم. به منظور آشناسازی شما با صرف افعال و ضمایر

لطفا با آرامش و اطمینان دقت بفرمایید

ابتدا مصدر فعل دوست داشتن در زبان آلمانی lieben هست و در حقیقت ما lieben را صرف می کنیم. و برای اینکار ما ابتدا باید en  را که نشانه مصد بودن هست، حذف کنیم و با توجه به ضمایر فاعلی به ریشه اصلی فعل که lieb  می باشد، پایانه های اضافه کنیم

ich-همانطور هم که یادگرفتید این ضمیر یعنی من.در هنگام استفاده از این ضمیر به ریشه فعلی باید e اضافه کنیم

مثال 

Ich liebe meine Mutter 

du - به معنایی تو می باشد و در هنگام استفاده از این ضمیر باید به ریشه فعلی مان st اضافه کنیم

مثال 

Du liebst deine Mutter 

er-es- sie  هر سه به معنایی او با این تفاوت er ضمیر فاعلی مذکر است. اما es خنثی و sie  مونث . در هنگام استفاده از این سه ضمیر به ریشه فعلی باید t اضافه نمود

به نمونه های هر سه مورد توجه بفرمایید

Er liebt seine mutter 

Es liebt seine Mutter 

Sie liebt ihre Mutter 

  wir- یعنی ما و ریشه فعلی به en ختم می شود

Wir lieben unsere Mutter 

ihrبه معنایی شما دو نفر و حالتی صمیمانه و غیر رسمی است. ریشه فعلی پس از این ضمیر بهختم می شود

Ihr liebt eure mutter 

sie- به معنایی آنها نیز هست و ریشه فعلی به en ختم می شود

Sie lieben ihre mutter 

Sie - به معنایی جنابعالی که در موارد رسمی و مودبانه به کار برده می شود. و این ضمیر برخلاف دیگر ضمیرها در هر قسمت از جمله که واقع شود، اولین حرفش که است، با بزرگ نمایش داده می شود. و اما فعل بعد از این ضمیر نیز en  می گیرد

Sie lieben Ihre Mutter 

 حالا به آنچه که در ریشه فعل برای هر کدام از ضمایر فاعلی اتفاق افتاد، توجه فرمایید

Ich liebe 

Du liebst 

Er/ Es/ Sie liebt 

Ihr liebt 

Wir lieben 

Sie lieben 

Sie lieben  

دوستان عزیز راستی شما در این جمله با ضمایر ملکی زبان المانی نیز آشنا شدید. ولی ضمایر ملکی را انشائالله در دروس اینده مفصلا بیان خواهیم کرد. و هدف اصلی در این درس ضمایر فاعلی و صرف افعال بود که خدا را شکر شما ان را فراگرفتید

اما چند نکته مهم در مورد صرف افعال 

1- ریشه افعال که در زبان آلمانی به پایانه های t ,  ffn. chn و d ختم می شود، از آنجایکه با توجه به ضمیر فاعلی بخواهیم به ریشه فعلی پایانه t و یا st اضافه کنیم، قبل از افزودن این پایانه ها جهت سهولت در تلفظ حرف e را نیز اضافه می کنیم

مثل مثال هایی زیر  

Er öffne

Du arbeitest 

sie zeichnet  

Du badest

در این سه مثال ریشه های فعلی قبل از حرف e می باشد و به علت ختم شدن ریشه های فعلی به آن چند پایانه خاص حرف e جهت سهولت در تلفظ در هنگام افزودن t و st اضافه شده است

سه فعل نامبرده شده öffnen به معنی باز کردن، arbeiten  به معنی کار کردن و zeichnen به معنی رسم کردن است

مصدر sein به معنای بودن و haben  به معنای داشتن استثناء می باشد و تابع قواعدی که ذکر شد نمی باشند

در اینجا این دو فعل صرف می شود. لطفا دقت فرمایید

Ich habe/ bin 

Du hast/ bist 

  Er, Es, Sie hat/ ist  

wir haben/ sind 

Ihr habt/ seid 

Sie haben/ sind 

Sie haben/ sind 

 

 

Zugriffe: 13181