در این بخش به بیان روش‌های مختلف منفی کردن جملات و یا دادن جواب منفی به سوالات می‌پردازیم.

nein

برای دادن جواب منفی به سوالات بلی/خیر باید از واژه nein (به معنی خیر) استفاده می‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

؟Ist die Speise mit Fleisch

آیا این غذا با گوشت درست شده؟

.Nein

خیر.

kein, keine, keinen

واژه‌های keinkeine و keinen در واقع هم معنی هستند. Kein یا حرف تعریف منفی, حالت منفی شده einاست و برای منفی کردن جمله قبل از یک اسم قرار می‌گیرد. برای اسامی مذکر و خنثی باید از kein و برای اسامی مونث و جمع از keine استفاده کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

.Ich habe ein Fahrrad

من یک دوچرخه دارم.

.Ich habe kein Fahrrad

من هیچ دوچرخه‌ای ندارم.

.Ich möchte eine Suppe

من یک سوپ میل دارم.

.Ich möchte keine Suppe

من سوپ میل ندارم.

از keinen  و  keinemدر مواردی استفاده می‌شود که اسم مورد بحث در جایگاه مفعول قرار گرفته باشد. درباره کاربرد این کلمات در آینده صحبت خواهیم کرد.

nicht

از این واژه برای منفی کردن فعل یک جمله استفاده می‌شود. Nicht در جمله پس از فعل قرار می‌گیرد و آن فعل را مففی می‌کند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

.Der Kaffee ist gut

قهوه خوب است.

.Der Kaffee ist nicht gut

قهوه خوب نیست.

.Es ist weit

این دور است.

.Es ist nicht weit

این دور نیست.

 

 

1- روش منفی کردن در زبان آلمانی:  خیلی راحت واژه منفی nicht را به فعل ( خواه اصلی و یا غیر اصلی) اضافه می کنیم.  

همانطور که می دانید منفی کردن در زبان آلمانی به مراتب راحت تر از زبان انگلیسی است. چرا که در زبان انگلیسی واژه منفی ساز not تنها به فعل کمکی اضافه می شود ولی در زبان آلمانی واژه منفی ساز nicht به هر فعلی اضافه می شود

در اینجا توجه شما رو به پاره ای از جملات منفی شده جلب می شود

 .Ich fahre nicht nach Malayer  

.Er spielt nicht 

.Sie fliegt nicht nach Deutschland 

معنی جملات بالا 

1- من به ملایر سفر نمی کنم

2- او ( مذکر) بازی نمی کند

3- او ( مونث) به آلمان پرواز ندارد( سفر نمی کند

 نوع دیگر منفی کردن در زبان آلمانی استفاده از حرف k قبل از حروف تعریف نامعین است. یعنی قبل از ein و یا eine حرف k اضافه می کنیم. که در حقیقت می شودkein و یا keine که معادل any در زبان انگلیسی است.  

دوستان باهوش من! منفی کردن با واژه nich مخصوص جمله است. ولی منفی کردن نوع اخیر برای اسم اتفاق می افتد.  

به مثال های زیر توجه بفرمایید تا بهتر بیاموزید. 

.Das ist kein Mann 

.Ich habe kein Buch 

معنی دو جمله بالا 

آن مرد نیست. (Das ist همان It is انگلیسی است) جمله قبل از منفی شدن بوده Das ist ein Mann 

من کتابی ندارم

پس kein قبل از اسم آمده است

یک مثال دیگر 

.Mein Onkel hat keine Tochter 

یعنی 

عموی من هیچ دختری ندارد. اگر حرف k را از جمله حذف کنیم، می شود 

Mein Onkel hat eine Tochter یعنی عموی من یک دختر دارد

 

اگه جمله ای رو به روش دوم خواستیم منفی کنیم، یعنی اسم رو خواستیم منفی اش کنیم، مثل مثال هایی که زده شد، اگه اسم جمع بود مثل واژه Bleistifte به معنای خودکارها ها  بایدقبل از این اسم که جمع است ، keine  اضافه  کنیم

Du hast keine Bleistifte 

یعنی تو خودکار(های) نداری

Zugriffe: 7486