آموزش تخصصی صوت و لحن قرآن مقامات نغمات - آموزش داوری متن + صوت

Video+Learn Maqamat- الفیدیو آموزش مقامات تصویری

Maqamat (MP3) آموزش مقامات موسیقی قرآن

 

Maqam Nahawand - MP3-آموزش مقامات / نهاوند

Maqam bayati - MP3-آموزش مقامات / بیات

Maqam Rast-MP3- آموزش مقامات / رست

Maqam Hijaz آموزش مقامات / حجاز

Maqam- chahargah مقام چهارگاه

Maqam sika-MP3- آموزش مقامات / سیکا

Maqam Ajam-MP3- آموزش مقامات / عجم

Maqam saba- MP3-آموزش مقامات / صبا

Maqam Kord- MP3-آموزش مقامات / کرد

Maqam Zankaran- MP3-آموزش مقامات / زنکران

.برای دست یابی به فایل های صوتی مقامات ( دستگاهها ) اینجا را کلیک نمایید. ( جدید )

 آموزش مقامات سگاه  ،عراق ،اوج عراق ،کرد و حجاز 

   برای دانلود صدا می توانید اینجا   کلیک کنید .  حجم فایل  1/1MB

 

موضوع : بيان اصل همگوني نغمات  

يكي از هدفها در لحن چينش درست ومناسب نغمه ها در كنار يكديگر است به نحوي  كه وقتي از يك نغمه به نغمه ديگر منتقل مي شويم به روند مثبت قرائت وجاذبه وزيبائي آن لطمه ا ي وارد نشود زيرا مجا ورت و توالي و تتابع وترتيب وتناسب پرده ها و اصوات وانغام و افعال و....بخشي از تعاريف قطعي لحن مي باشد.  حال اگر به هر علتي  يك يا چند عامل به هر شكلي حتي به اندازه يك خردل با اصول وضوابط لحني نا سازگار بوده وغير همگن باشد ، اثري تخريبي و منفي بجا خواهد گذاشت .

 يكي از اين اصول و ضابطه ها اينست كه نغمات مورد استفاده در تلاوت نسبت به هم كاملا هماهنگ وهمگون باشند به نحوي كه خود قاري و شنونده احساس خروج و مساله منفي  ننمايد.

براي رسيدن به اين هدف و ارتقاء سطح قرائت بايد روشهاي درست را به كار بست و يكي از اين روشها اينست كه براي نغمات همسايه هاي خوبي پيدا و انتخاب كنيم وهمسايه هائي را در كنار هم بگذاريم كه با هم جور بوده ومسالمت ومناسبت داشته باشند ومانند قطعات يك پازل ويا قطعات سنگفرش به هم بيايند.

آگاهي هاي كاربردي دراين زمينه زياد هستند كه در اين بخش به يكي از آنها پرداخته شده وآن اين است كه اگر :

1- مقام سگاه را خوانديم .

2- درنغمه كرد فرود امديم..

بهترين ومناسب ترين ومقتضي ترين نغمه براي بعداز آن اينست كه يا  : 1_به خود سگاه بر گرديم 2_ حجاز اصلي (اصطلاحا قرار ) را بخوانيم . قرائت حاضر قسمتهاي اصلي سگاه شامل سگاه اصلي و عراق واوج عراق وكرد وحجاز مي باشد كه به عنوان نمونه تقديم شده است . البته انشا الله و به مرور ، تدريس مقامها و نغمات وادامه اين مسائل دردستور كار قرار دارد.

 

2.  آموزش مقام حجاز

بسمه تعالی


 

موضوع : مقام حجاز 

    يكي از مشهور ترين وزيباترين و اصيل ترين و قديمي ترين مقامات ونغمات عرب مقام حجاز ميباشد. در مورد اين مقام نكات زيادي وجود دارد كه به بعضي از آنها دراين درس والباقي را در درسهاي اينده عرض خواهيم كرد

1. مقام حجاز بر خلاف بسياري از نغمات ديگر كه در تلاوت قرآن مورد استفاده واقع مي شود از جمله سگاه و نهاوند و..... از اصل عربي است .

2. اين مقام به يكي از پنج منطقه بزرگ ومهم عربستان يعني حجاز نسبت داده شده است. در ايران نيز بسياري از نغمات به استانها ( اصفهان )يا به مناطق (گيلكي ياكردي و)ويا شهرها مثل شوشتري وزابلي ودشتستاني وغيره نسبت داده مي شود .

3. اين نغمه از نظر ايجاد حزن و خشوع وحالات معنوي  از نغمات ديگر بر جسته تر است .

4. در احاديث شريفه وارد شده كه قران را با حزن بخوانيد وهم چنين وارد شده كه انرا با لحون عرب بخوانيد و لذا اگر يكي از احتمالات مفهموم لحن اهنگ باشد اين نغمه با توجه به اصالت عربي مناسبترين نغمه ميباشد.

5. بهتر است ( البته مطلق نيست)كه صحنه هاي حزن انگيز مثل مشاهد روز قيامت با اين نغمه خوانده شوند.

 

3.  آموزش پنج حرکت در مقام حجاز2

4. آموزش نغمه شهناز در مقام حجاز

5. آموزش نغمه زنکران

6. آموزش نغمه بسته نگار     درمقام صبا .

7. آموزش نغمه عشیران درمقام عجم

8. آموزش نغمه کار

9. آموزش مقام رست

10. آموزش مقام نهاوند

11. آموزش مقام بیات

12. نغمه روح الارواح 1 

13. نغمه روح الارواح 2  

14. 

15. آشنایی با نغمه  دوگاه

16. آشنایی با نغمه  نوا

17. آشنایی با نغمه حسینی

18. آشنایی با نغمه  رمل

 

Zugriffe: 121952