در بيان زيارت انبياء عظام عليهم السلام و زيارت امامزادگان عالى مقام و زيارت قبور مؤ منين اَسْكَنَهُم اللّهُ دارَالسَّلام و مشتمل است بر سه مطلب:

مطلب اوّل در زيارت پيغمبران عظام عليهم السلام است بدانكه تكريم وتعظيم انبياءعليهم السلام عقلاً و شرعاً لازم است : ((لا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ)) و زيارت ايشان راجح وپسنديده و علماء تصريح فرموده اند به استحباب زيارت ايشان و عدد آن بزرگواران اگر چه خيلى بسيار است ليكن قبور معلومه ايشان بسيار كم است و قبور آنهائى كه نقداً مستحضر هستم از اين قرار است حضرت آدم و حضرت نوح در مرقد منوّر حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام مدفونند و حضرت ابراهيم عليه السلام در قدس خليل كه در نزديكى بيت المقدس است مدفونست و در جوار آن حضرت جناب ساره زوجه آن حضرت و جناب اسحق و يعقوب و يوسف عليهم السلام مدفونند وحضرت اسماعيل عليه السلام ومادرش هاجر درمسجدالحرام در حجر مدفونند و در او است قبور انبياءعليهم السلام .

و از حضرت باقرعليه السلام منقول است كه ما بين ركن و مقام مملوّ است از قبور پيغمبران و از حضرت صادق عليه السلام مرويست كه مابين ركن يمانى و حجرالاسود هفتاد پيغمبر مدفون است و در بيت المقدس قبور جمله اى از پيغمبران واقع است مانند حضرت داود و سليمان و غيرهما سلام اللّه عليهم اجمعين كه در نزد اهل آنجا معروفند و قبر جناب زكريّاعليه السلام در حلب معروف است و از براى جناب يونس عليه السلام در شريعه كوفه بقعه و قبّه اى است معروف و قبر حضرت هود و صالح در نجف اشرف مشهور و مرقد حضرت ذى الكفل در كنار شطّ فرات در نزديكى كوفه به مسافت چند فرسخ معروف است و در شهر موصل است قبر جرجيس پيغمبر و در بيرون شهر قبر شيث هبة اللّه و در شوش قبر دانيال پيغمبر و در قبلى [اين به حسب آن چيزى است كه در سابق در باب مسجد بُراثا ذكر شد والاّ فعلاً آن قبر شريف مشهور نيست ((منه ))] مسجد براثا قبر جناب يوشع عليه السلام و غير اينها سلام اللّه عليهم اجمعين و امّا در باب كيفيت زيارت ايشان پس در اخبار زيارت مخصوصى براى ايشان بنظر نرسيده مگر زيارت حضرت آدم و نوح عليه السلام كه در باب زيارت حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام به شرح رفت لكن از روايت زيارات جامعه كه ما آن را اوّل زيارات جامعه قرار داديم ظاهر مى شود كه انبياءعليهم السلام نيز به آن زيارات كرده مى شوند شاهد بر اين آنكه شيخ جليل محمّد بن المشهدى در مزار و سيد اجلّ علىّ بن طاوس در مصباح الزّائر و غير ايشان رضوان اللّه عليهم در آداب دخول كوفه همين زيارت شريفه را از براى مشهد حضرت يونس عليه السلام ذكر كرده اند و مظنون آن است كه نقل ايشان زيارت مذكوره را از روى همان كلّيّه اى باشد كه از خبر ظاهر مى شود به هر حال اگر كسى آن زيارت جامعه را در مراقد شريفه انبياءعليهم السلام بخواند مناسب است و چون زيارت در سابق مذكور شد محتاج به نقل آن در اينجا نيستيم هر كه خواهد به زيارت اوّل زيارات جامعه رجوع كند و از فيض عظيم آن خود را بهره مند نمايد.

Zugriffe: 2767