اطلاعات قرآنی

ثواب قرائت سوره های قرآن مجید

خواص سوره حمد (شفای بیمار)

خواص سوره انعام (برطرف شدن ترس از نفس)

خواص سوره اصحاب کهف (آمرزش و نجات از فتنه دجال)

خواص سوره بنی اسرائیل (زیارت امام زمان ع)

خواص سوره اصحاب کهف (فقر و قرض ایمن گردد)

خواص سوره کوثر (دور کردن کسی از خود)

خواص سوره بقره (خیر و برکت ـ دوری از شیطان ـ شفای دیوانه)

خواص سوره حشر (همه چیز برایش صلوات فرستند و استغفار کنند)

خواص سوره ملک (بر بال ملائکه آید و صورت یوسف دارد)

خواص سوره جن ( از شر جنیان و سحر ایمن باشد و ام و قرض بر طرف شود)

خواص سوره عم یتسائلون (زیارت خانه خدا)

خواص سوره حج ()

خواص سوره طور (خیر دنیا و آخرت و نجات از زندان)

خواص سوره لقمان

خواص سوره اقتربت الساعه (سوار بر ناقه بهشتی)

خواص سوره احقاف (قوت جسم و حسنه زیاد)

خواص سوره دخان (مالش دل گرفتار است شفا یابد

خواص سوره جمعه (کفاره گناهان تا جمعه دیگر)

خواص سوره انا انزلناه (منافق نشود)

خواص سوره اذا وقعت الواقعه (خیر وبرکت و نجات از غفلت)

خواص سوره (ص) (ثواب زیاد و شفاعت نماید)

خواص سوره (ص) (جلوگیری از گناه رسوای ظالم)

خواص سوره هم دخان (نجات از مکر شیطان)

خواص سوره یس (قلب قرآن است)

خواص سوره شعرا ـ نمل ـقصص ( در بهشت عدن و تزویج حورالعین)

خواص سوره الم تنزیل ـ تبارک الذی بیده الملک (احیاءأ شب قدر )

خواص سوره الم سجده (بدن حساب)

خواص سوره سبا ـ فاطر ( در حمایت خداوند عالم)

خواص سوره انا انزلناه‌(در وقت خواب)

Zugriffe: 33208