بسمه تعالی

یا مقلب القلوب والابصار           یا مدبر اللیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال          حول حالنا الی احسن الحال

 

ای دگرگون کنندهء دلها و دیده ها ، ای سامان دهنده به روز و شب ، ای گردانندهء سالها و دلها ، حال ما را به بهترین حالها تبدیل فرما .

دگرگونی سال جدید و بازگشت بهاران و نوروز ، روز رستاخیز را تداعی می کند و انسانهای دیندار همراه با طبیعت که لباسی نو بر قامت خود می پوشد و زایش و رویش جدید را به ارمغان می آورد ، با دعای تحویل سال سعی در پیمودن مسیری هماهنگ با طبیعت را دارند وتازگی و رشد و تحول و حیات معنوی را از خدا طلب می کنند.

مقلب القلوب و الابصار

ای که قلب ها را به سمت کمال دگرگون می سازی و چشم ها را بسوی خود می دوزی از تو می خواهیم که قلوبمان را متحول کرده و بر دین خود استوارمان سازی و آئینه دلهایمان را از غبار أغیار بزدایی و پرده های غفلت را از چشمانمان کنار زنی و دیدگان دلمان را به نور معرفت و شناخت خودت بصیرت بخشی ، چرا که تو خود انسان را به شرافت جانشینی بر روی زمین مفتخر کردی ، پس  این شایستگی را داریم که زیباترین آیت صفات نیکویت باشیم.

یا مدبر اللیل والنهار

شب و روز نماد ظلمت و نورند و اگر او (خدا) شب و روز را تدبیر می کند ، پس فقط او می تواند چنان کند که پردهء ظلمت از دل کنار رود و نور معرفتش بر آئینه قلوب بتابد. انسان نیز باید خود را متخلق به اخلاق الهی نماید و تدبیرگر روز خویش باشد و اگر چنین کرد و به خدای خود ایمان آورد ، خدا نیز او را از ظلمت ها به سوی نور بیرون می برد. ( الله ولی الذین امنوا یخرجهم می الظلمات الی النور )

یا محول الحول والاحوال

تغییر دهنده سال و حال اوست و قرین بودن تحویل سال با تحویل حال در این دعا انسان را به این نکته توجه می دهد که همانگونه که خدا قادر بر تحویل و تحول سالها و یا دگرگونی طبیعت است ، هم او قادر بر تغییر و دگرگونی ضمیر و حال انسانها نیز هست. و همانگونه که تغییر سال و طبیعت لازمهء حیات موجودات است ، تغییر و دگرگونی حال و احوال انسانها نیز لازمهء ادامهء حیات معنوی آنهاست . از این رو از او می خواهیم که طبیعت وجودمان را به بهترین و نیکوترین طبیعت ها تبدیل نماید.

 

حوّل حالنا الی احسن الحال

کمال انسانها در این است که سوء حال را به حسن حال و حسن حال را به أحسن حال بدل کنند و أحسن حال یعنی رسیدن به کمالات خود ، که این ممکن نشود مگر با رهایی از گناه [1]و زدودن زنگار صفات پلید از دل و اطاعت و پیروی از دستورات الهی .

آیین ها و جشن های ایرانیان یکتاپرست ، ریشه در باورهای عمیق معنوی و دینی اشان داشته است. قرار دادن کتاب مقدس و آسمانی قرآن در سفره هفت سین و بوسیدن و قرائت آن در موقع تحویل سال و قرائت دعای تحویل سال ، از نمادهای معنویت این آئین است.

گستراندن سفرهء هفت سین با چینش مخصوص در بهترین جای خانه ، حامل معانی و مفاهیمی رمز گونه و تمثیلی از بینش ها و آرزوهای مردم ایران است . مردم سفرهء هفت سینشان را با سیب ، نمادی از زایش و تندرستی ، سبزه ، نشان طبیعت و طراوت و شادابی و ایثار ،  سمنو ، نماد برکت و قدرت و مبارزه با ضعف ، سنجد ، نمادی از عشق و خردورزی ، سیر ، نگهبان و حفاظت کنندهء سلامت انسان ، سرکه ، مظهر تندرستی و باروری و شادی و سماق ، نماد صبر و بردباری ، آزین می بندند.  

البته برخی نیز سفرهء هفت سین شان سفرهء هفت سلام است. قدری گلاب و مشک و زعفران در هم می آمیزند و در ظرف چینی  « هفت آیهء سلام » را می نویسند [2]و سپس جرعه ای از آن را می نوشند که تا یکسال از بیماری ها محفوظ بمانند. [3]

آمیختگی آیین های ملی با آموزه های دینی یکی از خصوصیات برجسته فرهنگ ایرانیان است که نماد آن در مراسم عید نوروز به چشم می خورد. اقدام ایرانیان برای دید و بازدید بستگان و دوستان در روزهای اول سال نو ، یکی از جلوه های شکوهمند این تقارن مبارک است که موجب رواج اخلاق اجتماعی تالیف بین قلوب مردم و تحکیم روابط اجتماعی است.  

نورزوتان مبارک باد

                                                                               

 

 . همانگونه که حضرت علی (ع) فرمودند : هر روزی که در آن نافرمانی خدای تعالی نشود  آن روز عید است. [1]  

 2 .  « سلام قولا من رب رحیم » سوره یس آیه 58  ، « سلام علی نوح فی العالمین » سوره صافات آیه 79 ، « سلام علی ابراهیم » همان ،  آیه 109  ، « سلام علی موسی و هارون »  همان ، آیه 120 ، « سلام علی آل یاسین » همان ،  آیه 130 ،  « سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین »  سوره زمر ،  آیه 73  ، « سلام هی حتی مطلع الفجر » سوره قدر ، آیه 5

  . با استفاده از کتاب نصایح ، تالیف آیت الله مشکینی باب 7 ، حدیث 35 ص 277 [3]

Zugriffe: 8415